Od 17 maja 2021 r. zadania realizowane ze środków PFRON (dotychczas w…

Więcej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu informuje, że w ramach zadań własnych…

Więcej

Aktualne informacje na temat ASF (Afrykański Pomór Świń) można znaleźć na stronie…

Więcej

13 sierpnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone…

Więcej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie w załączeniu przesyła informacje - w…

Więcej