Obligacje komunalne

  • Wydrukuj
  • Email
  • Obligacje komunalne. 20 mln złotych. Tej wartości są obligacje komunalne uchwalone przez Radę Powiatu Jarosławskiego na ostatniej sesji. Ale istnieje bardzo duża szansa, ze dzięki tej decyzji na modernizację dróg w naszym powiecie trafi co najmniej... 40 mln złotych! Jak to możliwe? Wspomniane obligacje będą stanowić wkład własny powiatu do różnorodnych projektów, które przyniosą co najmniej drugie tyle środków.Mówiąc krótko jedna złotówka z obligacji to co najmniej dwa złote wydane na polepszenie infrastruktury drogowej - mówi starosta jarosławski Tadeusz Chrzan - Dzięki naszym staraniom zostaną uruchomione środki m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego, Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011 czy rezerwy budżetowej Państwa. A każdy z tych programów to co najmniej 50 proc. dotacji. Warto było powalczyć o uchwalenie tej decyzji, bo chociaż niektórzy opozycyjni radni byli niechętni, to jednak w końcu udało się ich przekonać co do słuszności decyzji zgłoszonej przez Zarząd Powiatu - dodaje Tadeusz Chrzan.Dokument obejmujący wszystkie planowane inwestycje obejmuje kilkanaście pozycji. Są wśród nich: przebudowa mostu na rzece Szkło w Łazach o wartości ponad 3 mln złotych (z tego wkład własny powiatu 1 810 tys. złotych), przebudowa drogi Jarosław - Kańczuga (wkład własny 1 810 tys.), remont drogi Cieszacin Wielki - Ożańsk (300 tys. środków własnych powiatu) czy budowa chodnika w Rokietnicy o wartości 500 tys. złotych (to także tylko wartość wkładu własnego). Wśród pozostałych należy wymienić także przebudowy i remonty dróg: Zarzecze - Pełnatycze - Bystrowice, Ryszkowa Wola - Korzenica, Helusz - Wola Węgierska, Makowisko - Bobrówka, Boratyn - Zamiechów, Ryszkowa Wola - Bobrówka - Laszki. Planowane są także remonty ulic w Radymnie - Mickiewicza i Złota Góra. Ogółem jak szacuje Powiatowy Zarząd Dróg wszystkie prace obejmą około 100 km dróg powiatu, czyli blisko jedną czwartą.Najpoważniejszą inwestycją jest na pewno budowa tzw. "drogi granicznej" - podsumowuje tą imponującą wyliczankę starosta jarosławski Tadeusz Chrzan - o wartości blisko 10 mln. złotych. Połowa z tych pieniędzy pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego, pozostałe to środki uzyskane z obligacji. Bardzo nam na niej zależało, bo jej wybudowanie zdecydowanie ułatwi komunikację mieszkańców gminy wiejskiej Jarosław, Pawłosiowa i południowej części miasta.
20 mln złotych. Tej wartości są obligacje komunalne uchwalone przez Radę Powiatu Jarosławskiego na ostatniej sesji. Ale istnieje bardzo duża szansa, ze dzięki tej decyzji na modernizację dróg w naszym powiecie trafi co najmniej... 40 mln złotych! Jak to możliwe? Wspomniane obligacje będą stanowić wkład własny powiatu do różnorodnych projektów, które przyniosą co najmniej drugie tyle środków.

Mówiąc krótko jedna złotówka z obligacji to co najmniej dwa złote wydane na polepszenie infrastruktury drogowej - mówi starosta jarosławski Tadeusz Chrzan - Dzięki naszym staraniom zostaną uruchomione środki m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego, Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011 czy rezerwy budżetowej Państwa. A każdy z tych programów to co najmniej 50 proc. dotacji. Warto było powalczyć o uchwalenie tej decyzji, bo chociaż niektórzy opozycyjni radni byli niechętni, to jednak w końcu udało się ich przekonać co do słuszności decyzji zgłoszonej przez Zarząd Powiatu - dodaje Tadeusz Chrzan.

Dokument obejmujący wszystkie planowane inwestycje obejmuje kilkanaście pozycji. Są wśród nich: przebudowa mostu na rzece Szkło w Łazach o wartości ponad 3 mln złotych (z tego wkład własny powiatu 1 810 tys. złotych), przebudowa drogi Jarosław - Kańczuga (wkład własny 1 810 tys.), remont drogi Cieszacin Wielki - Ożańsk (300 tys. środków własnych powiatu) czy budowa chodnika w Rokietnicy o wartości 500 tys. złotych (to także tylko wartość wkładu własnego). Wśród pozostałych należy wymienić także przebudowy i remonty dróg: Zarzecze - Pełnatycze - Bystrowice, Ryszkowa Wola - Korzenica, Helusz - Wola Węgierska, Makowisko - Bobrówka, Boratyn - Zamiechów, Ryszkowa Wola - Bobrówka - Laszki. Planowane są także remonty ulic w Radymnie - Mickiewicza i Złota Góra. Ogółem jak szacuje Powiatowy Zarząd Dróg wszystkie prace obejmą około 100 km dróg powiatu, czyli blisko jedną czwartą.

Najpoważniejszą inwestycją jest na pewno budowa tzw. "drogi granicznej" - podsumowuje tą imponującą wyliczankę starosta jarosławski Tadeusz Chrzan - o wartości blisko 10 mln. złotych. Połowa z tych pieniędzy pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego, pozostałe to środki uzyskane z obligacji. Bardzo nam na niej zależało, bo jej wybudowanie zdecydowanie ułatwi komunikację mieszkańców gminy wiejskiej Jarosław, Pawłosiowa i południowej części miasta.