10 lipca 2024 roku, została podpisana umowa na prace remontowe i konserwatorskie XVII-wiecznych murów obronnych w Klasztorze Sióstr Benedyktynek. Na realizację tego zadania pozyskano kwotę w wysokości 250 827,16 złotych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.Sygnatariuszami umowy z ramienia Powiatu Jarosławskiego byli Kamil Dziukiewicz Starosta Jarosławski oraz Krzysztof Cebulak Wicestarosta. Prace remontowe i konserwatorskie, które zostaną przeprowadzone dzięki pozyskanym środkom,...

Więcej

W dniu 27 lutego 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu podpisane zostały dwie umowy wykonawcze. Pierwsza z nich dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 1744R ul. Kościuszki w Jarosławiu w km 0+007-0+810. Umowę zawarto z Firmą Usługowo – Handlowo – Produkcyjną Leszek Kochanowicz z Raniżowa, a jej wartość wyceniono na kwotę: 1.450.162,07 zł brutto. Jej zakres obejmuje: - rozbiórkę i...

Więcej

Nie zwalniamy tempa! Ruszają kolejne inwestycje drogowe w Powiecie Jarosławskim. 19 października 2023 r. przekazany został plac budowy inwestycji pn.: „Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1707R Wiązownica - Piwoda - Olchowa w km 2+261 - 3+550”. W wydarzeniu uczestniczyli: Józef Długoń - Radny Powiatu Jarosławskiego, Artur Żołyniak - Sekretarz Gminy Wiązownica, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek, Danuta Zięzio...

Więcej

Zbliża się termin oficjalnego oddania do użytku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu. Prace remontowe zostały zakończone, pozostały ostatnie szlify. W związku z tym, 15 lutego 2023 r. Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot oraz dyrektor SOSW Wojciech Głąb dokonali ostatniego przeglądu przed oficjalnym odbiorem inwestycji. W tym dniu trwały ostatnie przygotowania zmierzające do przeniesienia podopiecznych do nowo wyremontowanego budynku SOSW. W „przeprowadzce”...

Więcej

1 grudnia 2022 roku Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot reprezentujący Powiat Jarosławski oraz Wicemarszałek Piotr Pilch reprezentujący Samorząd Województwa Podkarpackiego podpisali umowę na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020/22 na przeprowadzenie procesu scaleniowego gruntów. Wartość unijnego wsparcia to 8 mln złotych. Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach siódmego już naboru wniosków prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa...

Więcej

17 sierpnia 2022 roku urzędzie Gminy Wiązownica została oficjalne wręczona promesa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1704R Wiązownica-Radawa-Wola Mołodycka i drogi powiatowej Nr 1707 R Wiązownica- Piwoda-Olchowa na łączną kwotę ok 2 309 200 zł. Środki pochodzące z Funduszu Leśnego, którym dysponują Lasy Państwowe zostały wręczone na ręce Starosty Jarosławskiego Stanisława Kłopota oraz Wójta Gminy Wiązownica Krzysztofa Strenta w formie...

Więcej

25 lipca 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu zostały oficjalne wręczone promesy na inwestycje drogowe na terenie Powiatu Jarosławskiego. Środki pochodzące z Funduszu Leśnego, którym dysponują Lasy Państwowe zostały wręczone w formie promes przez Senatora RP Mieczysława Golbę , Posła na Sejm RP Tadeusza Chrzana, Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Annę Huk, Nadleśniczego Nadleśnictwa Kańczuga Tomasza Smędra. W trakcie brefiengu...

Więcej

Dzisiaj (tj.25 lipca 2022 roku ) dokonano odbioru technicznego robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 1728R ulica Okrzei w Jarosławiu. W odbiorze uczestniczył Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek wraz z pracownikami, Radni Powiatu Jarosławskiego, m.in. Tatiana Kożak-Siara, Andrzej Wyczawski, Kamil Dziukiewicz oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Jarosławia Pani Magdalena Zarębska-Lorenowicz i wykonawcy inwestycji z...

Więcej

Pięć nowy i bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatu jarosławskiego. Wykonane są w nowej technologii z czujnikami ruchu, sygnałami świetlnymi i głosowymi. Przejścia powstały w najbardziej ruchliwych miejscach, między innymi przy szkołach. W budowie pomogło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zobacz film TVP3 Rzeszów. Jest dostępny TUTAJ Jedno z nowych przejść powstało przy ulicy Konfederackiej w Jarosławiu. To...

Więcej

Umowa na realizację przebudowy dwóch dróg powiatowych: Wiązownica - Radawa - Wola Mołodycka oraz Wiązownica - Piwoda - Olchowa stała się faktem. Szczególnie ta pierwsza wzbudza duże oczekiwania, bo wiedzie do jednej z głównych miejscowości rekreacyjno-wypoczynkowych tej części Podkarpacia, czyli właśnie Radawy. Koszt obydwu inwestycji wynosi około 17 mln złotych, a połowę z tej kwoty zapewnia dofinansowanie z Rządowego Funduszu...

Więcej