Dziś (tj. 25.04.2024 r.) podpisano kolejną umowę inwestycyjną na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1580R Gorliczyna-Wólka Pełkińska w km 7+965-8+305”. Sygnatariuszami byli: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Paweł Tworek oraz Prezes Zarządu Firmy wykonującej - Małgorzata Sobczak – Babiś. W wydarzeniu uczestniczyli także: Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Radny Powiatu Jarosławskiego Kamil Dziukiewicz, Dyrektor biura poselskiego Tadeusza Chrzana – Monika Romaniec, Radny...

Więcej

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż od dnia 5.03.2024 r., w związku z zadaniem „Przebudowa przejścia dla pieszych w km 27+514 w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 25+511 do km 27+517 w m. Łazy oraz Budowy przejścia dla pieszych w km 5+410 w ramach przebudowy drogi Nr 1701R Gorzyce-Kostków-Pełkinie w km do km 5+410 do...

Więcej

Od dziś, tj. 23.02.2024r., dzięki wydanemu pozwoleniu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu, możliwe jest użytkowanie tzw. „Małej obwodnicy Surochowa ”, która została wykonana w ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi 1719R Jarosław – Wietlin- Łazy w km 2 +490 – 3+712 wraz z budową mostu na rzece Szkło w km 2+787 ”. Całkowita wartość zadania wyniosła 13 870...

Więcej

2 lutego 2024 r. odbył się odbiór końcowy robót polegających na wykonaniu ok. 110 mb chodnika w miejscowości Hawłowice. Wykonawcą zadania był Zakład Utrzymania Dróg "DUMAR" Mariusz Dusiło z Roźwienicy. Wartość zadania wyniosła 90 071,24 zł, z czego 50% finansował Powiat Jarosławski, a 50% Gmina Pruchnik. W odbiorze uczestniczyli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Mariusz Trojak, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg...

Więcej

Wartość inwestycji to 1 491 311,61 zł brutto. W uroczystym odbiorze udział wzięli m.in.Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego Anna Huk, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, przedstawiciele Zarządu Powiatu Jarosławskiego w osobach Marek Kisielewicz, Marek Sobolewski,Radni Rady Powiatu Jarosławskiego Barbara Stawarz, Kamil Dziukiewicz, Burmistrz Radymna Mieczysław Piziurny, Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek wraz z pracownikami,...

Więcej

8 grudnia 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 1674R Lubaczów - Laszki - Duńkowice w km 19+035 - 21+046”. To kolejne przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane dzięki porozumieniu z firmą Laszki Wind Spółka z o. o. Zadanie jest warte blisko 1 400 000,00 zł, a jego wykonawcą...

Więcej

29 listopada 2023 roku odbyła się LXXI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji. W porządku obrad znalazł się szereg zmian budżetowych. Najważniejsze z nich to wprowadzenie kwoty prawie 4 milionów zł na rozliczenie przebudowy drogi powiatowej Radymno – Zabłotce – Wacławice wraz z przebudową mostu w miejscowości Zabłotce. Są to pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całość...

Więcej

Remont drogi powiatowej nr 1787R Chłopice – Łowce – Radymno i drogi nr 1887R ul. Mickiewicza w Radymnie w km 9+350 – 11+740 zbliża się ku końcowi. W ramach zadania wykonano już frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową oraz wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni. Do wykonania pozostało jedynie profilowanie i uzupełnienie poboczy. Zgodnie z Umową, z w...

Więcej

4 października 2023 r. podpisano kolejne umowy na remonty powiatowych dróg, realizowane w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wydarzenie otworzył Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, który zaznaczył ważną rolę dróg w powiecie oraz podkreślił, że tak liczne remonty czy modernizacje infrastruktury drogowej są możliwe dzięki rekordowym środkom rządowym. Sygnatariuszem ze strony Powiatu Jarosławskiego był Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu...

Więcej