29 listopada 2023 roku odbyła się LXXI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji. W porządku obrad znalazł się szereg zmian budżetowych. Najważniejsze z nich to wprowadzenie kwoty prawie 4 milionów zł na rozliczenie przebudowy drogi powiatowej Radymno – Zabłotce – Wacławice wraz z przebudową mostu w miejscowości Zabłotce. Są to pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całość...

Więcej

Remont drogi powiatowej nr 1787R Chłopice – Łowce – Radymno i drogi nr 1887R ul. Mickiewicza w Radymnie w km 9+350 – 11+740 zbliża się ku końcowi. W ramach zadania wykonano już frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową oraz wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni. Do wykonania pozostało jedynie profilowanie i uzupełnienie poboczy. Zgodnie z Umową, z w...

Więcej

4 października 2023 r. podpisano kolejne umowy na remonty powiatowych dróg, realizowane w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wydarzenie otworzył Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, który zaznaczył ważną rolę dróg w powiecie oraz podkreślił, że tak liczne remonty czy modernizacje infrastruktury drogowej są możliwe dzięki rekordowym środkom rządowym. Sygnatariuszem ze strony Powiatu Jarosławskiego był Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu...

Więcej

W piątek 22 września 2023 r. oficjalnie oddaliśmy do użytkowania kolejną Inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica w km 2+522 – 4+931 i w km 5+656 – 11+185” o wartości 12 536 521,32 zł, a już dziś Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu przedstawia Państwu następne zadania, których otwarciem będziemy mogli się cieszyć już niedługo: „Przebudowa drogi...

Więcej

22 września 2023 roku w Koniaczowie została podpisana umowa na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Koniaczów-Zapałów", przez marszałka Piotra Pilcha, dyrektora PZDW Piotra Miąso oraz przedstawicieli firmy Eurovia Polska S.A.Arkadiusza Kierkowicza i Marka Kaczmarczyka. Wartość robót budowlanych wynosi niecałe 74 miliony złotych. Na realizację zadania przewidziane są 33 miesiące. Zakończenie robót drogowych planowane jest...

Więcej

Ostatnie szlify przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz w km 0+000 – 8+365” i znów będziemy mogli cieszyć się otwarciem kolejnej inwestycji. Wykonawcą zadania jest Konsorcjum firm: Lider: Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne SWOBODA Sp. z o.o. Partner: Bieżące Utrzymanie dróg Mariusz Ślimak Czekamy z niecierpliwością, a za wszelkie utrudnienia serdecznie...

Więcej

Powiat Jarosławski otrzyma blisko 4 miliony z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR !! Przebudowa ulicy Kościuszki w Jarosławiu: 1 959 423,21 zł Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 do potrzeb funkcjonowania w nim ośrodka edukacyjnego Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu : 1 960 000,00 z...

Więcej

31 sierpnia 2023 r. odbyła się LXVIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radnych powitał Przewodniczący Rady Pan Marian Fedor, który przedstawił porządek obrad, a sesja rozpoczęła się tradycyjnie, od zdania relacji przez Starostę Jarosławskiego Pana Stanisława Kłopota z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. Rada Powiatu Jarosławskiego przyjęła uchwały zmieniające budżet. Najważniejsza z nich dotyczy finansowania dróg w Powiecie Jarosławskim. Zwiększył się...

Więcej

31 sierpnia 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu zostały wręczone promesy na inwestycje drogowe na terenie Powiatu Jarosławskiego. Środki pochodzące z Funduszu Leśnego, którym dysponują Lasy Państwowe zostały oficjalnie wręczone w formie promes przez: Posła na Sejm RP Tadeusza Chrzana, Senatora RP Mieczysława Golbę, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Annę Huk, a także Nadleśniczego Nadleśnictwa Jarosław Damiana Rębacza. W czasie...

Więcej

W minionym tygodniu (od 24 do 28 lipca 2023 r.) pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu w ramach służby liniowej wykonali następujące prace: - Montaż barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka – Zapałów w miejscowości Zapałów - Montaż znaków drogowych w ciągu dróg powiatowych: 1705R Surmaczówka – Zapałów 1707R Wiązownica – Piwoda – Olchowa 1780R Węgierka –...

Więcej