Powiat Jarosławski otrzyma blisko 4 miliony z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR !! Przebudowa ulicy Kościuszki w Jarosławiu: 1 959 423,21 zł Przebudowa budynku przy ul. Tarnowskiego 1 do potrzeb funkcjonowania w nim ośrodka edukacyjnego Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu : 1 960 000,00 z...

Więcej

31 sierpnia 2023 r. odbyła się LXVIII sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Radnych powitał Przewodniczący Rady Pan Marian Fedor, który przedstawił porządek obrad, a sesja rozpoczęła się tradycyjnie, od zdania relacji przez Starostę Jarosławskiego Pana Stanisława Kłopota z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami. Rada Powiatu Jarosławskiego przyjęła uchwały zmieniające budżet. Najważniejsza z nich dotyczy finansowania dróg w Powiecie Jarosławskim. Zwiększył się...

Więcej

31 sierpnia 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jarosławiu zostały wręczone promesy na inwestycje drogowe na terenie Powiatu Jarosławskiego. Środki pochodzące z Funduszu Leśnego, którym dysponują Lasy Państwowe zostały oficjalnie wręczone w formie promes przez: Posła na Sejm RP Tadeusza Chrzana, Senatora RP Mieczysława Golbę, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Annę Huk, a także Nadleśniczego Nadleśnictwa Jarosław Damiana Rębacza. W czasie...

Więcej

W minionym tygodniu (od 24 do 28 lipca 2023 r.) pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu w ramach służby liniowej wykonali następujące prace: - Montaż barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1705R Surmaczówka – Zapałów w miejscowości Zapałów - Montaż znaków drogowych w ciągu dróg powiatowych: 1705R Surmaczówka – Zapałów 1707R Wiązownica – Piwoda – Olchowa 1780R Węgierka –...

Więcej

W minionym tygodniu (od 26 do 30 czerwca 2023 r.) pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu w ramach służby liniowej wykonali następujące prace: > Montaż znaków drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Laszki > Montaż znaków drogowych przy rondzie w ciągu DP Nr 1725R Jarosław – Pawłosiów > Montaż słupków U-12c w ciągu drogi przez wieś Tuczempy –...

Więcej

W zeszłym tygodniu zakończono prace na terenie Gminy Chłopice w ciągu dróg powiatowych: - NR 1787R Chłopice - Łowce - Radymno oraz - Nr 1792R Łowce - Zamiechów oraz na terenie Gminy Jarosław w ciągu dróg powiatowych: - Nr 1701R Gorzyce - Kostków- Pełkinie, - Nr 1702 R Wólka Pełkińska - Kostków, - Nr 1790R Droga przez wieś Tuczempy, -...

Więcej

26 czerwca 2023 r. zostały podpisane umowy na przebudowę dróg powiatowych: Nr 1711R Ryszkowa Wola – Bobrówka – Laszki oraz Nr 1716R Makowisko – Bobrówka. W podpisaniu umowy uczestniczyli Poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Członek Zarządu Powiatu Jarosławskiego Krzysztof Cebulak, Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Mienia Powiatu Tatiana-Kożak-Siara, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg...

Więcej

19 kwietnia 2023 roku, nastąpił odbiór chodnika przy drodze powiatowej nr 1619R Zarzecze - Pełnatycze - Bystrowice w miejscowości Cząstkowice. Wybudowano również kanał technologiczny i kanał deszczowy. Wartość inwestycji to ponad 440 tys. zł, z czego 240 tys. zł to wkład Powiatu Jarosławskiego, natomiast pozostała część to wkład Gminy Roźwienica. W odbiorze uczestniczyli Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wicestarosta Mariusz Trojak,...

Więcej

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi "Przebudowy drogi powiatowej Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy w km 3+712 -12+164 i Nr 1674R Lubaczów-Laszki-Duńkowice w km 22+626 – 22-889 ’’ od dnia 15.03.2023 r. zostanie zamknięta droga powiatowa Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy na odcinku Wysocko - Łazy. Objazd zostanie wyznaczony przez miejscowość Wietlin I, Wietlin III zgodnie z...

Więcej

Premier Mateusz Morawiecki przyznał kolejne środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla naszego regionu. W związku z tym dzisiaj, tj. 7 lutego 2023, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Burmistrz Miasta Pruchnika Wacław Szkoła, Wójt Gminy Chłopice Andrzej Homa, Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar oraz...

Więcej