Kolejne remonty dróg na terenie Powiatu Jarosławskiego

  • Wydrukuj
  • Email
  • Kolejne remonty dróg na terenie Powiatu Jarosławskiego. 4 października 2023 r. podpisano kolejne umowy na remonty powiatowych dróg, realizowane w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wydarzenie otworzył Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, który zaznaczył ważną rolę dróg w powiecie oraz podkreślił, że tak liczne remonty czy modernizacje infrastruktury drogowej są możliwe dzięki rekordowym środkom rządowym. Sygnatariuszem ze strony Powiatu Jarosławskiego był Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek. Pierwsza umowa dotyczy inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1719R Ostrów przez wieś w km 0+050 – 3+096”. Umowa została podpisana z wykonawcą: Leszkiem Kochanowiczem Firma Usługowo – Handlowo – Produkcyjna z Raniżowa. Wartość zadania to: 3 027 691,62 zł brutto. Inwestycja obejmuje: wymianę blisko 3 km nawierzchni, remont chodników (ok. 1 800 mb), renowację przydrożnych rowów, remont zjazdów i wzmocnienie poboczy. Drugą inwestycją jest: „Remont drogi powiatowej nr 1787R Chłopice – Łowce – Radymno i drogi nr 1887R ul. Mickiewicza w Radymnie w km 9+350 – 11+740”, wartość zadania to: 1 491 311,61 zł brutto, a jego wykonawcą jest: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna  z Dębicy. Umowę podpisał Piotr Jarosz Prezes PDM. Zakres prac polega na wymianie ponad 2 km nawierzchni oraz umocnieniu poboczy. Zgodnie z umową, zrealizowanie inwestycji jest planowane jeszcze w 2023 r. Pierwszą inwestycję Powiat Jarosławski zrealizuje przy współfinansowaniu Gminy Radymno, drugą zaś przy udziale Miasta i Gminy Radymno. W wydarzeniu uczestniczyli także: Członkowie Zarządu Powiatu Jarosławskiego: Marek Sobolewski, Marek Kisielewicz, Radni: Kamil Dziukiewicz, Burmistrz Radymna Mieczysław Piziurny, Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar wraz z delegacją przedstawicieli Rady Gminy oraz sołectw. Zdj. Mirella Pieniążek
  • Galeria

4 października 2023 r. podpisano kolejne umowy na remonty powiatowych dróg, realizowane w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Wydarzenie otworzył Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, który zaznaczył ważną rolę dróg w powiecie oraz podkreślił, że tak liczne remonty czy modernizacje infrastruktury drogowej są możliwe dzięki rekordowym środkom rządowym. Sygnatariuszem ze strony Powiatu Jarosławskiego był Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu Paweł Tworek.

Pierwsza umowa dotyczy inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1719R Ostrów przez wieś w km 0+050 – 3+096”. Umowa została podpisana z wykonawcą: Leszkiem Kochanowiczem Firma Usługowo – Handlowo – Produkcyjna z Raniżowa. Wartość zadania to: 3 027 691,62 zł brutto. Inwestycja obejmuje: wymianę blisko 3 km nawierzchni, remont chodników (ok. 1 800 mb), renowację przydrożnych rowów, remont zjazdów i wzmocnienie poboczy.

Drugą inwestycją jest: „Remont drogi powiatowej nr 1787R Chłopice – Łowce – Radymno i drogi nr 1887R ul. Mickiewicza w Radymnie w km 9+350 – 11+740”, wartość zadania to: 1 491 311,61 zł brutto, a jego wykonawcą jest: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna  z Dębicy. Umowę podpisał Piotr Jarosz Prezes PDM. Zakres prac polega na wymianie ponad 2 km nawierzchni oraz umocnieniu poboczy. Zgodnie z umową, zrealizowanie inwestycji jest planowane jeszcze w 2023 r.

Pierwszą inwestycję Powiat Jarosławski zrealizuje przy współfinansowaniu Gminy Radymno, drugą zaś przy udziale Miasta i Gminy Radymno.

W wydarzeniu uczestniczyli także: Członkowie Zarządu Powiatu Jarosławskiego: Marek Sobolewski, Marek Kisielewicz, Radni: Kamil Dziukiewicz, Burmistrz Radymna Mieczysław Piziurny, Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar wraz z delegacją przedstawicieli Rady Gminy oraz sołectw.

 

Zdj. Mirella Pieniążek