Podstawowe informacje

  • Wydrukuj
  • Email
  • Podstawowe informacje. Powiat jarosławski usytuowany jest na wschodniej ścianie województwa podkarpackiego. Od wschodu graniczy z Ukrainą, od północnego wschodu z powiatem lubaczowskim, północnego zachodu z przeworskim, od południa natomiast z przemyskim. Powiat niemal w całości położony jest we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej, tylko jego południowe krańce sięgają pasma pierwszych wzniesień Pogórza Karpackiego, w tej części zwanego Pogórzem Dynowskim. Obszar powiatu obejmuje 1 029 km2. Zamieszkuje go około 120 tys. osób. W skład powiatu wchodzą: 2 gminy miejskie: Jarosław i Radymno, 1 gmina miejsko-wiejska: Pruchnik oraz 8 gmin wiejskich: Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Wiązownica. Komunikacja Przez teren powiatu jarosławskiego przebiega autostrada A4 Jędrzychowice -Wrocław-Katowice-Rzeszów-Korczowa. Droga kontynuuje bieg niemieckiej autostrady A4 z kierunku Drezna, a także wpisuje się w ciąg europejskiej trasy bezpośredniej Wschód - Zachód E40. Kierowcy poruszający się autostradą A4 mogą korzystać na terenie powiatu jarosławskiego m.in. z węzła Korczowa. To ostatni na terenie Polski i Unii Europejskiej węzeł komunikacyjny, umożliwiający zjazd z autostrady A4 przed przekroczeniem polsko-ukraińskiej granicy. Istotne znaczenie dla komunikacji mają drogi krajowe. Przez Powiat Jarosławski przebiega droga krajowa nr 77 Lipnik - Przemyśl i droga krajowa nr 94 Zgorzelec - Korczowa, która dociera do granicy państwa z Ukrainą i jest drogą alternatywną dla autostrady A4. Trwa także realizacja drogi ekspresowej S19, która będzie częścią europejskiego szlaku Via Carpathia prowadzącego od Kłajpedy aż do Salonik. Ponadto przez powiat biegnie linia kolejowa nr 91 (Kraków - Medyka) oraz linia kolejowa nr 101 (Munina - Hrebenne). Atrakcyjność inwestycyjną Powiatu Jarosławskiego obok doskonałej lokalizacji na trasie Wschód – Zachód wzmacnia również dostępność dla inwestorów Międzynarodowego Portu lotniczego Rzeszów – Jasionka oddalonego od Jarosławia o ok. 55 km. Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka w swojej ofercie proponuje loty do Warszawy oraz kilkunastu stolic i miast europejskich. Na terenie Powiatu Jarosławskiego w miejscowości Laszki oddalonej od stolicy powiatu ok. 20 km funkcjonuje lądowisko LASZKI przystosowane do lotniczego wykorzystania. Granica Drogowe przejście graniczne Korczowa – Krakowiec położone w Powiecie Jarosławskim jest największym przejściem granicznym z Ukrainą. Czynne jest całodobowo, z odprawami o pełnym zakresie ruchu osobowo-towarowego. Jest to jedyne na Podkarpaciu przejście graniczne, gdzie przeprowadza się kontrolę fitosanitarną i weterynaryjną. Na wschodniej granicy państwa z Ukrainą alternatywą dla drogowego przejścia granicznego w Korczowej – Krakowcu i Medyce - Szeginiach jest również oddalone o 38 km od Korczowej przejście graniczne Budomierz – Hruszew. Rolnictwo Powiat jarosławski wyróżnia się na tle innych powiatów Podkarpacia pod względem gospodarki rolnej. Użytki rolne stanowią ponad 60%, natomiast grunty orne około połowy ogólnej powierzchni powiatu. Tutejsze gleby należą z pewnością do najlepszych w województwie. W strukturze bonitacyjnej grunty klasy I - IV stanowią powyżej 80%. Umożliwia to uprawę wszystkich roślin. W produkcji roślinnej znaczącą pozycję - ponad połowę - zajmuje uprawa zbóż, buraków cukrowych, rzepaku, ziemniaków oraz roślin pastewnych. Struktura agrarna oraz warunki przyrodnicze sprzyjają produkcji ogrodniczej. W gospodarce rolnej dominuje sektor prywatny. Działalność rolniczą prowadzi kilkanaście tysięcy indywidualnych gospodarstw rolnych. Przeciętna powierzchnia indywidualnego gospodarstwa wynosi ponad 4 ha. Przemysł Powiat Jarosławski to teren rolniczo-przemysłowy, z przemysłem skoncentrowanym w Jarosławiu. Dominującą gałęzią przemysłu jest przetwórstwo rolno-spożywcze, co wynika z rolniczego charakteru powiatu. Stopniowo dotychczasowy rolniczy charakter działalności ustępuje działalności wytwórczej, rolno-spożywczej, usługom w dziedzinie turystyki, agroturystyki, rekreacji i sportu, ochrony zdrowia, hotelarstwa i gastronomii. Położenie Powiatu Jarosławskiego w sąsiedztwie wschodniej granicy znacząco ułatwia kontakty biznesowe, szczególnie ze Wschodem, i daje niemal nieograniczone możliwości transportu towarów jak i prowadzenia inwestycji o charakterze produkcyjnym. Ukształtowanie terenu i możliwości turystyki Przepływająca przez powiat rzeka San dzieli go na część prawobrzeżną niższą - Niż Nadsanowy z częścią Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i część lewobrzeżną wyższą, odcinającą się wyraźną krawędzią od doliny Sanu wyżyną przykarpacką, zwaną Pogórzem Rzeszowskim, tworząc obszar o łagodnych wzgórzach wysokości 300-400 m. Najwyższe wzniesienie, czyli Mechowa Góra (433 m n.p.m.), mieści się na południe od Jodłówki w gminie Pruchnik. Bezpośrednie sąsiedztwo obszarów nizinnych i podgórskich stwarza idealne warunki do uprawiania turystyki górskiej, sportów zimowych, lotniarstwa, turystyki konnej, wędrówek pieszych i rowerowych. Walory przyrodnicze Powiatu Jarosławskiego: akweny wodne i rozległe kompleksy leśne oraz urozmaicona rzeźba terenu stwarzają korzystne warunki do rozwoju działalności gospodarczej w zakresie turystyki, rekreacji i sportu. Rzeki powiatu stwarzają możliwości dla rozwoju turystyki wodnej. Oprócz rzeki San m.in. akweny wodne „Babionka" i "Wietlin", zalew w miejscowości Radawa, akwen wodny „Zek" w Radymnie, rzeki Lubaczówka, Wisznia i Szkło. Miejscowość wypoczynkowa Radawa stwarza dodatkowo potencjalne warunki dla rozwoju turystyki medycznej i uzdrowiskowej

Powiat jarosławski usytuowany jest na wschodniej ścianie województwa podkarpackiego. Od wschodu graniczy z Ukrainą, od północnego wschodu z powiatem lubaczowskim, północnego zachodu z przeworskim, od południa natomiast z przemyskim. Powiat niemal w całości położony jest we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej, tylko jego południowe krańce sięgają pasma pierwszych wzniesień Pogórza Karpackiego, w tej części zwanego Pogórzem Dynowskim.

Obszar powiatu obejmuje 1 029 km2. Zamieszkuje go około 120 tys. osób. W skład powiatu wchodzą: 2 gminy miejskie: Jarosław i Radymno, 1 gmina miejsko-wiejska: Pruchnik oraz 8 gmin wiejskich: Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Wiązownica.

Komunikacja Przez teren powiatu jarosławskiego przebiega autostrada A4 Jędrzychowice -Wrocław-Katowice-Rzeszów-Korczowa. Droga kontynuuje bieg niemieckiej autostrady A4 z kierunku Drezna, a także wpisuje się w ciąg europejskiej trasy bezpośredniej Wschód - Zachód E40. Kierowcy poruszający się autostradą A4 mogą korzystać na terenie powiatu jarosławskiego m.in. z węzła Korczowa. To ostatni na terenie Polski i Unii Europejskiej węzeł komunikacyjny, umożliwiający zjazd z autostrady A4 przed przekroczeniem polsko-ukraińskiej granicy.

Istotne znaczenie dla komunikacji mają drogi krajowe. Przez Powiat Jarosławski przebiega droga krajowa nr 77 Lipnik - Przemyśl i droga krajowa nr 94 Zgorzelec - Korczowa, która dociera do granicy państwa z Ukrainą i jest drogą alternatywną dla autostrady A4. Trwa także realizacja drogi ekspresowej S19, która będzie częścią europejskiego szlaku Via Carpathia prowadzącego od Kłajpedy aż do Salonik. Ponadto przez powiat biegnie linia kolejowa nr 91 (Kraków - Medyka) oraz linia kolejowa nr 101 (Munina - Hrebenne). 

Atrakcyjność inwestycyjną Powiatu Jarosławskiego obok doskonałej lokalizacji na trasie Wschód – Zachód wzmacnia również dostępność dla inwestorów Międzynarodowego Portu lotniczego Rzeszów – Jasionka oddalonego od Jarosławia o ok. 55 km. Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka w swojej ofercie proponuje loty do Warszawy oraz kilkunastu stolic i miast europejskich. Na terenie Powiatu Jarosławskiego w miejscowości Laszki oddalonej od stolicy powiatu ok. 20 km funkcjonuje lądowisko LASZKI przystosowane do lotniczego wykorzystania.

Granica Drogowe przejście graniczne Korczowa – Krakowiec położone w Powiecie Jarosławskim jest największym przejściem granicznym z Ukrainą. Czynne jest całodobowo, z odprawami o pełnym zakresie ruchu osobowo-towarowego. Jest to jedyne na Podkarpaciu przejście graniczne, gdzie przeprowadza się kontrolę fitosanitarną i weterynaryjną. Na wschodniej granicy państwa z Ukrainą alternatywą dla drogowego przejścia granicznego w Korczowej – Krakowcu i Medyce - Szeginiach jest również oddalone o 38 km od Korczowej przejście graniczne Budomierz – Hruszew.

Rolnictwo Powiat jarosławski wyróżnia się na tle innych powiatów Podkarpacia pod względem gospodarki rolnej. Użytki rolne stanowią ponad 60%, natomiast grunty orne około połowy ogólnej powierzchni powiatu. Tutejsze gleby należą z pewnością do najlepszych w województwie. W strukturze bonitacyjnej grunty klasy I - IV stanowią powyżej 80%. Umożliwia to uprawę wszystkich roślin. W produkcji roślinnej znaczącą pozycję - ponad połowę - zajmuje uprawa zbóż, buraków cukrowych, rzepaku, ziemniaków oraz roślin pastewnych.

Struktura agrarna oraz warunki przyrodnicze sprzyjają produkcji ogrodniczej. W gospodarce rolnej dominuje sektor prywatny. Działalność rolniczą prowadzi kilkanaście tysięcy indywidualnych gospodarstw rolnych. Przeciętna powierzchnia indywidualnego gospodarstwa wynosi ponad 4 ha.

Przemysł Powiat Jarosławski to teren rolniczo-przemysłowy, z przemysłem skoncentrowanym w Jarosławiu. Dominującą gałęzią przemysłu jest przetwórstwo rolno-spożywcze, co wynika z rolniczego charakteru powiatu. Stopniowo dotychczasowy rolniczy charakter działalności ustępuje działalności wytwórczej, rolno-spożywczej, usługom w dziedzinie turystyki, agroturystyki, rekreacji i sportu, ochrony zdrowia, hotelarstwa i gastronomii. Położenie Powiatu Jarosławskiego w sąsiedztwie wschodniej granicy znacząco ułatwia kontakty biznesowe, szczególnie ze Wschodem, i daje niemal nieograniczone możliwości transportu towarów jak i prowadzenia inwestycji o charakterze produkcyjnym.

Ukształtowanie terenu i możliwości turystyki Przepływająca przez powiat rzeka San dzieli go na część prawobrzeżną niższą - Niż Nadsanowy z częścią Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i część lewobrzeżną wyższą, odcinającą się wyraźną krawędzią od doliny Sanu wyżyną przykarpacką, zwaną Pogórzem Rzeszowskim, tworząc obszar o łagodnych wzgórzach wysokości 300-400 m. Najwyższe wzniesienie, czyli Mechowa Góra (433 m n.p.m.), mieści się na południe od Jodłówki w gminie Pruchnik.

Bezpośrednie sąsiedztwo obszarów nizinnych i podgórskich stwarza idealne warunki do uprawiania turystyki górskiej, sportów zimowych, lotniarstwa, turystyki konnej, wędrówek pieszych i rowerowych. Walory przyrodnicze Powiatu Jarosławskiego: akweny wodne i rozległe kompleksy leśne oraz urozmaicona rzeźba terenu stwarzają korzystne warunki do rozwoju działalności gospodarczej w zakresie turystyki, rekreacji i sportu. Rzeki powiatu stwarzają możliwości dla rozwoju turystyki wodnej. Oprócz rzeki San m.in. akweny wodne „Babionka" i "Wietlin", zalew w miejscowości Radawa, akwen wodny „Zek" w Radymnie, rzeki Lubaczówka, Wisznia i Szkło. Miejscowość wypoczynkowa Radawa stwarza dodatkowo potencjalne warunki dla rozwoju turystyki medycznej i uzdrowiskowej