Rada Powiatu Jarosławskiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2021 Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu. Wotum zostało udzielone przy 19 głosach „za” i 4 „wstrzymujących się”. W przypadku absolutorium było podobnie, tj. 19 głosów „za” i 4 głosy „wstrzymujące się” . Sesja odbyła się 28 czerwca 2022 r. Wotum zaufania było efektem przedstawienia radnym i przyjęcia...

Więcej

Rada Powiatu Jarosławskiego na sesji, która odbyła się 31 maja 2022 r., podjęła m.in. decyzje budżetowe, zaakceptowała sprawozdania z wykonania „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” i działalności Centrum Integracji Społecznej. Radni zapoznali...

Więcej

Tematy drogowe zdominowały kolejną sesję Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 6 maja. – Przystępujemy do realizacji inwestycji drogowych, o których dofinansowanie składaliśmy wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Polskiego Ładu; dużych inwestycji, które sumując ich wartość, to prawie 41,5 mln złotych. Są to inwestycje realizowane przy udziale samorządów gminnych - mówił podczas sesji starosta Stanisław Kłopot. Mowa o...

Więcej

Już 9 maja planowane jest zakończenie gruntownego remontu drogi powiatowej Bystrowice – Hawłowice - Pruchnik. Pieniądze na ten cel, czyli blisko 1,2 mln złotych, samorząd powiatowy pozyskał m.in. z dofinansowania z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. - Jest to o tyle ważna inwestycja, że mieszkańcy czekali na nią kilkadziesiąt lat – wyjaśnia starosta jarosławski Stanisław Kłopot. A to dopiero preludium do...

Więcej

Zmiany na blisko 400 tys. złotych w budżecie powiatu jarosławskiego, to jeden z efektów 47. sesji Rady Powiatu, która odbyła się 21 kwietnia. Rada Powiatu podziękowała także wszystkim zaangażowanym w pomoc humanitarną dla Ukrainy i jej obywateli. Pieniądze o których mowa pochodzą m.in. z rozliczenia otrzymanej dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Zmiany dotyczyły również dotacji dla Muzeum w Jarosławiu...

Więcej

Podczas kolejnej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 30 marca 2022 r., radni powiatowi przyjęli oświadczenie potępiające inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zdecydowali także m.in. o przekazaniu środków rządowych na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne młodzieży z jarosławskich szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez samorząd powiatowy oraz rozpoczęli procedurę opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego „Wspólny rozwój” na lata 2022 – 2030. W oświadczeniu w sprawie...

Więcej

Pierwsza część 45. sesji Rady Powiatu, która odbyła się 23 lutego, została zdominowana przez inwestycje drogowe. Budżet powiatu zwiększył się o 1,5 miliona złotych na remont ponad dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej Bystrowice – Hawłowice – Pruchnik, które to pieniądze pozyskano z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej za pośrednictwem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Kolejne decyzje radnych w tym temacie związane były z realizacją...

Więcej

28 stycznia 2022 r., w trybie zdalnym, odbyła się 44. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Wśród najważniejszych decyzji było zwiększenie budżetu o wydatki związane z remontem przyszłej siedziby Powiatowego Ogniska Baletowego, przy ulicy Tarnowskiego 1 w Jarosławiu, w wysokości 3,5 mln złotych oraz prowadzenia dalszego ciągu remontu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (blisko 6 mln zł zabezpieczone w budżecie). Radni zdecydowali również...

Więcej

Budżet powiatu jarosławskiego na rok 2022 został przyjęty podczas sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 13 stycznia 2022 r. 57 milionów złotych przeznaczono w nim na inwestycje, czyli dla porównania blisko trzykrotnie więcej, niż było to w ubiegłorocznej uchwale budżetowej. Wśród nowych koncepcji rozwoju powiatu zaproponowanych przez Zarząd Powiatu, pojawiły się Powiatowe Centrum Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Pawłosiowie...

Więcej

Ostatnia w roku 2021 r., sesja Rady Powiatu Jarosławskiego odbyła się 22 grudnia. Ze względu na pandemię koronawirusa i szczyt zakażeń związany z 4. falą COVID-19, miała ona charakter zdalny. Sesja rozpoczęła się od zaprzysiężenia nowego radnego, którym został Jan Paterek, w miejsce śp. Grażyny Sochy. W ostatnich wyborach samorządowych w 2018 r. reprezentował on KW Powiatowe Porozumienie Samorządowe. Lwią...

Więcej