Absolutorium i wotum zaufania dla Starosty i Zarządu Powiatu Jarosławskiego

  • Wydrukuj
  • Email
  • Absolutorium i wotum zaufania dla Starosty i Zarządu Powiatu Jarosławskiego. Rada Powiatu Jarosławskiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2021 Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu. Wotum zostało udzielone przy 19 głosach „za” i 4 „wstrzymujących się”. W przypadku absolutorium było podobnie, tj. 19 głosów „za” i 4 głosy „wstrzymujące się” . Sesja odbyła się 28 czerwca 2022 r. Wotum zaufania było efektem przedstawienia radnym i przyjęcia przez nich Raportu o stanie Powiatu Jarosławskiego za rok 2021. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Jarosławskiego to z kolei konsekwencja zaaprobowania przez radnych sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia Powiatu. Pozytywną opinię w tej mierze wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu. - Był to rok bardzo trudny, na którym cieniem kładła się pandemia koronawirusa, która rzutowała na zamierzenia powiatu – powiedział  po głosowaniu, starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Starosta podziękował Radzie Powiatu, Zarządowi, Skarbnik Powiatu, pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych. – Realizowaliśmy budżet w roku bardzo, bardzo trudnym, raz jeszcze dziękuję Wysokiej Radzie za zrozumienie każdej sytuacji, za wspieranie nas w tych działaniach, które realizowaliśmy. Rada Powiatu Jarosławskiego powołała również Radę Społeczną Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. W jej skład weszli: Stanisław Kłopot (przewodniczący), Barbara Stawarz, Kamil Dziukiewicz, Marek Sobolewski (przedstawiciele Rady Powiatu) oraz Marcin Zaborniak (przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego). Zmieniona została także nazwa Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu. Szkoła będzie nosiła nazwę Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej. Całość sesji dostępna jest na stronie https://www.youtube.com/watch?v=L05dHvaL7uQhttps://www.youtube.com/watch?v=L05dHvaL7uQ
  • Galeria

Rada Powiatu Jarosławskiego udzieliła wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2021 Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu. Wotum zostało udzielone przy 19 głosach „za” i 4 „wstrzymujących się”. W przypadku absolutorium było podobnie, tj. 19 głosów „za” i 4 głosy „wstrzymujące się” . Sesja odbyła się 28 czerwca 2022 r.

Wotum zaufania było efektem przedstawienia radnym i przyjęcia przez nich Raportu o stanie Powiatu Jarosławskiego za rok 2021. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Jarosławskiego to z kolei konsekwencja zaaprobowania przez radnych sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia Powiatu. Pozytywną opinię w tej mierze wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.

- Był to rok bardzo trudny, na którym cieniem kładła się pandemia koronawirusa, która rzutowała na zamierzenia powiatu – powiedział  po głosowaniu, starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Starosta podziękował Radzie Powiatu, Zarządowi, Skarbnik Powiatu, pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych. – Realizowaliśmy budżet w roku bardzo, bardzo trudnym, raz jeszcze dziękuję Wysokiej Radzie za zrozumienie każdej sytuacji, za wspieranie nas w tych działaniach, które realizowaliśmy.

Rada Powiatu Jarosławskiego powołała również Radę Społeczną Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. W jej skład weszli: Stanisław Kłopot (przewodniczący), Barbara Stawarz, Kamil Dziukiewicz, Marek Sobolewski (przedstawiciele Rady Powiatu) oraz Marcin Zaborniak (przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego). Zmieniona została także nazwa Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu. Szkoła będzie nosiła nazwę Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie-Skłodowskiej.

Całość sesji dostępna jest na stronie https://www.youtube.com/watch?v=L05dHvaL7uQhttps://www.youtube.com/watch?v=L05dHvaL7uQ