Obrady 47. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego

  • Wydrukuj
  • Email
  • Obrady 47. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego. Zmiany na blisko 400 tys. złotych w budżecie powiatu jarosławskiego, to jeden z efektów 47. sesji Rady Powiatu, która odbyła się 21 kwietnia. Rada Powiatu podziękowała także wszystkim zaangażowanym w pomoc humanitarną dla Ukrainy i jej obywateli. Pieniądze o których mowa pochodzą m.in. z rozliczenia otrzymanej dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Zmiany dotyczyły również dotacji dla Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich oraz przeniesienia środków z planowanej budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Innowacyjnych na rzecz inwestycji przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu, gdzie planowana jest siedziba Powiatowego Ogniska Baletowego. Zmiany finansowe dotyczyły również pierwszej transzy pomocy, w związku z przyjmowaniem do szkół dzieci z Ukrainy. Radni wyrazili również zgodę na rozpoczęcie negocjacji dotyczących wykupu dwóch działek, związanych z budową wspomnianej hali sportowej przy ZSI. Radni rozpatrzyli również petycję dotyczącą zmiany regulaminu udzielania stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych (d. ponadgimnazjalnych). Rada uznała petycję za zasadną, szczególnie w zakresie postulatu zwiększenia kwoty stypendiów. Rada Powiatu, ustami przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Kamila Dziukiewicza, podziękowała także wszystkim zaangażowanym w pomoc zarówno uchodźcom wojennym, którzy dotarli do powiatu jarosławskiego, jak również tym, dzięki którym było możliwe wysłanie konwojów bezpośrednio na Ukrainę, zaaranżowanych przez samorząd powiatowy wraz z partnerami. Całość sesji dostępna jest na stronie https://www.youtube.com/watch?v=uI9mYzOxklM
  • Galeria

Zmiany na blisko 400 tys. złotych w budżecie powiatu jarosławskiego, to jeden z efektów 47. sesji Rady Powiatu, która odbyła się 21 kwietnia. Rada Powiatu podziękowała także wszystkim zaangażowanym w pomoc humanitarną dla Ukrainy i jej obywateli.

Pieniądze o których mowa pochodzą m.in. z rozliczenia otrzymanej dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Zmiany dotyczyły również dotacji dla Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich oraz przeniesienia środków z planowanej budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Innowacyjnych na rzecz inwestycji przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu, gdzie planowana jest siedziba Powiatowego Ogniska Baletowego. Zmiany finansowe dotyczyły również pierwszej transzy pomocy, w związku z przyjmowaniem do szkół dzieci z Ukrainy. Radni wyrazili również zgodę na rozpoczęcie negocjacji dotyczących wykupu dwóch działek, związanych z budową wspomnianej hali sportowej przy ZSI.

Radni rozpatrzyli również petycję dotyczącą zmiany regulaminu udzielania stypendiów motywacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych (d. ponadgimnazjalnych). Rada uznała petycję za zasadną, szczególnie w zakresie postulatu zwiększenia kwoty stypendiów.

Rada Powiatu, ustami przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej Rady Powiatu Kamila Dziukiewicza, podziękowała także wszystkim zaangażowanym w pomoc zarówno uchodźcom wojennym, którzy dotarli do powiatu jarosławskiego, jak również tym, dzięki którym było możliwe wysłanie konwojów bezpośrednio na Ukrainę, zaaranżowanych przez samorząd powiatowy wraz z partnerami.

Całość sesji dostępna jest na stronie https://www.youtube.com/watch?v=uI9mYzOxklM