LXXI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji

  • Wydrukuj
  • Email
  • LXXI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji. 29 listopada 2023 roku odbyła się LXXI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji. W porządku obrad znalazł się szereg zmian budżetowych. Najważniejsze z nich to wprowadzenie kwoty prawie 4 milionów zł na rozliczenie przebudowy drogi powiatowej Radymno – Zabłotce – Wacławice wraz z przebudową mostu w miejscowości Zabłotce. Są to pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całość zadania opiewa na kwotę blisko 5,5 mln zł. Na przedmiotowej sesji wprowadzono również zadania: - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Chłopice – Łowce – Radymno w miejscowości Łowce z kwotą 30 tys., - budowa chodnika przy drodze powiatowej Korzenica-Tuchla w miejscowości Miękisz Nowy z kwotą zwiększenia 11 500 zł. Powiat Jarosławski realizuje powyższe inwestycje ze środków własnych, przy 50% udziale dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwoty wprowadzone pochodzą kolejno: z Gminy Chłopice i Gminy Laszki. Ponadto, poprzez rozszerzenie umowy wiążącej Laszki Wind sp. z. o.o z Powiatem Jarosławskim, pieniądze, które pozostały z darowizny na drogi eksploatowane przez firmę przy budowie farmy wiatrowej na terenie gminy Laszki, tj. 2 253 604,48 zł, wprowadzono na 4 nowe zadania polegające na: -remoncie poboczy przy drodze powiatowej Ryszkowa Wola-Bobrówka-Laszki na terenie Gminy Laszki, - remoncie chodnika przy drodze powiatowej w Makowisku przy udziale finansowym z Gminy Jarosław, - remoncie nawierzchni drogi powiatowej w Korzenicy, - budowie chodnika wraz z bezpiecznym przejściem dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Korzenicy. Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot złożył podziękowania dla Zarządu firmy Laszki Wind, wyrażając słowa uznania za dotychczasową owocną współpracę i wkład finansowy w poprawę infrastruktury drogowej. Rada przyjęła także program współpracy z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok. Wśród podjętych spraw było także przyjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego. Na zakończenie sesji, zostały poruszone kwestie funkcjonowania Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz edukacji w Powiecie Jarosławskim. Zdj. Mirella Pieniążek
  • Galeria

29 listopada 2023 roku odbyła się LXXI Sesja Rady Powiatu Jarosławskiego VI kadencji. W porządku obrad znalazł się szereg zmian budżetowych. Najważniejsze z nich to wprowadzenie kwoty prawie 4 milionów zł na rozliczenie przebudowy drogi powiatowej Radymno – Zabłotce – Wacławice wraz z przebudową mostu w miejscowości Zabłotce. Są to pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całość zadania opiewa na kwotę blisko 5,5 mln zł.

Na przedmiotowej sesji wprowadzono również zadania:

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Chłopice – Łowce – Radymno w miejscowości Łowce z kwotą 30 tys.,

- budowa chodnika przy drodze powiatowej Korzenica-Tuchla w miejscowości Miękisz Nowy z kwotą zwiększenia 11 500 zł.

Powiat Jarosławski realizuje powyższe inwestycje ze środków własnych, przy 50% udziale dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwoty wprowadzone pochodzą kolejno: z Gminy Chłopice i Gminy Laszki.

Ponadto, poprzez rozszerzenie umowy wiążącej Laszki Wind sp. z. o.o z Powiatem Jarosławskim, pieniądze, które pozostały z darowizny na drogi eksploatowane przez firmę przy budowie farmy wiatrowej na terenie gminy Laszki, tj. 2 253 604,48 zł, wprowadzono na 4 nowe zadania polegające na:

-remoncie poboczy przy drodze powiatowej Ryszkowa Wola-Bobrówka-Laszki na terenie Gminy Laszki,

- remoncie chodnika przy drodze powiatowej w Makowisku przy udziale finansowym z Gminy Jarosław,

- remoncie nawierzchni drogi powiatowej w Korzenicy,

- budowie chodnika wraz z bezpiecznym przejściem dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Korzenicy.

Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot złożył podziękowania dla Zarządu firmy Laszki Wind, wyrażając słowa uznania za dotychczasową owocną współpracę i wkład finansowy w poprawę infrastruktury drogowej. Rada przyjęła także program współpracy z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok. Wśród podjętych spraw było także przyjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego. Na zakończenie sesji, zostały poruszone kwestie funkcjonowania Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu oraz edukacji w Powiecie Jarosławskim.

Zdj. Mirella Pieniążek