„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełżec na odcinku Koniaczów - Zapałów" – podpisanie umowy

  • Wydrukuj
  • Email
  • „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełżec na odcinku Koniaczów - Zapałów" – podpisanie umowy. 22 września 2023 roku w Koniaczowie została podpisana umowa na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Koniaczów-Zapałów", przez marszałka Piotra Pilcha, dyrektora PZDW Piotra Miąso oraz przedstawicieli firmy Eurovia Polska S.A.Arkadiusza Kierkowicza i Marka Kaczmarczyka. Wartość robót budowlanych wynosi niecałe 74 miliony złotych. Na realizację zadania przewidziane są 33 miesiące. Zakończenie robót drogowych planowane jest na III kwartał 2026 roku.ZAKRES INWESTYCJI:Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, na terenie gminy Jarosław oraz gminy Wiązownica. Zadanie obejmuje przebudowę drogi o długości około 12 kilometrów od Koniaczowa do Zapałowa. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, najpierw zostanie opracowana dokumentacja wykonawcza. Planowane rozpoczęcie robót drogowych nastąpi na początku 2024 roku. W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska Jedynak, Poseł na Sejm RP: Tadeusz Chrzan, Senator RP Mieczysław Golba, Marszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Wojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wójt Gminy Jarosław Elżbieta Grunt, Wójt Gminy Wiązownica Krzysztof Strent, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jarosław Damian Rębacz, Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Piotr Miąso wraz z pracownikami, przedstawiciele firmy Eurovia Polska S.A.Arkadiusz Kierkowicz i Marek Kaczmarczyk.Inwestycja obejmuje między innymi:- poszerzenie jezdni do 7,00 m, - korektę geometryczną drogi po istniejącym śladzie, - dostosowanie do wymaganej klasy G, przebudowę 8 skrzyżowań z drogami niższej kategorii, - przebudowę istniejących chodników i budowę nowych chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych, - przebudowę istniejących zatok autobusowych oraz budowę nowych przy przystankach niewyposażonych w zatoki, - rozbiórkę istniejącego mostu wraz z budową nowego w miejscowości Ryszkowa Wola, - rozbiórkę istniejących wraz z budową nowych przepustów w liczbie 15, - budowę i przebudowę zjazdów do nieruchomości przyległych do drogi wojewódzkiej. - budowę oświetlenia drogowego, - wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego, - wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną rozbudową oraz wykonanie nowych nasadzeń, - wykonanie utwardzonych poboczy o szerokości 0,5 m wraz z umocnionymi poboczami gruntowymi. Źródło: Podkarpacki Zarząd dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Zdj. Mirella Pieniążek
  • Galeria

22 września 2023 roku w Koniaczowie została podpisana umowa na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku Koniaczów-Zapałów", przez marszałka Piotra Pilcha, dyrektora PZDW Piotra Miąso oraz przedstawicieli firmy Eurovia Polska S.A.Arkadiusza Kierkowicza i Marka Kaczmarczyka.

Wartość robót budowlanych wynosi niecałe 74 miliony złotych. Na realizację zadania przewidziane są 33 miesiące. Zakończenie robót drogowych planowane jest na III kwartał 2026 roku.

  • ZAKRES INWESTYCJI:

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, na terenie gminy Jarosław oraz gminy Wiązownica. Zadanie obejmuje przebudowę drogi o długości około 12 kilometrów od Koniaczowa do Zapałowa. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, najpierw zostanie opracowana dokumentacja wykonawcza. Planowane rozpoczęcie robót drogowych nastąpi na początku 2024 roku.

W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki

Regionalnej Małgorzata Jarosińska Jedynak, Poseł na Sejm RP: Tadeusz Chrzan, Senator RP Mieczysław Golba, Marszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Wojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot, Wójt Gminy Jarosław Elżbieta Grunt, Wójt Gminy Wiązownica Krzysztof Strent, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jarosław Damian Rębacz, Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Piotr Miąso wraz z pracownikami, przedstawiciele firmy Eurovia Polska S.A.Arkadiusz Kierkowicz i Marek Kaczmarczyk.

  • Inwestycja obejmuje między innymi:

- poszerzenie jezdni do 7,00 m,

- korektę geometryczną drogi po istniejącym śladzie,

- dostosowanie do wymaganej klasy G,

przebudowę 8 skrzyżowań z drogami niższej kategorii,

- przebudowę istniejących chodników i budowę nowych chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych,

- przebudowę istniejących zatok autobusowych oraz budowę nowych przy przystankach niewyposażonych w zatoki,

- rozbiórkę istniejącego mostu wraz z budową nowego w miejscowości Ryszkowa Wola,

- rozbiórkę istniejących wraz z budową nowych przepustów w liczbie 15,

- budowę i przebudowę zjazdów do nieruchomości przyległych do drogi wojewódzkiej.

- budowę oświetlenia drogowego,

- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,

- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną rozbudową oraz wykonanie nowych nasadzeń,

- wykonanie utwardzonych poboczy o szerokości 0,5 m wraz z umocnionymi poboczami gruntowymi.

Źródło: Podkarpacki Zarząd dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Zdj. Mirella Pieniążek