Umowa na prace remontowe i konserwatorskie XVII-wiecznych murów obronnych w Klasztorze Sióstr Benedyktynek

  • Wydrukuj
  • Email
  • Umowa na prace remontowe i konserwatorskie XVII-wiecznych murów obronnych w Klasztorze Sióstr Benedyktynek. 10 lipca 2024 roku, została podpisana umowa na prace remontowe i konserwatorskie XVII-wiecznych murów obronnych w Klasztorze Sióstr Benedyktynek. Na realizację tego zadania pozyskano kwotę w wysokości 250 827,16 złotych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.Sygnatariuszami umowy z ramienia Powiatu Jarosławskiego byli Kamil Dziukiewicz Starosta Jarosławski oraz Krzysztof Cebulak Wicestarosta. Prace remontowe i konserwatorskie, które zostaną przeprowadzone dzięki pozyskanym środkom, mają na celu nie tylko zabezpieczenie i odrestaurowanie murów, ale również podniesienie ich wartości turystycznej i edukacyjnej. Dzięki temu Klasztor Sióstr Benedyktynek będzie mógł nadal pełnić swoją ważną rolę jako miejsce kultu, a jednocześnie jako zabytek o dużym znaczeniu historycznym.
  • Galeria

10 lipca 2024 roku, została podpisana umowa na prace remontowe i konserwatorskie XVII-wiecznych murów obronnych w Klasztorze Sióstr Benedyktynek. Na realizację tego zadania pozyskano kwotę w wysokości 250 827,16 złotych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Sygnatariuszami umowy z ramienia Powiatu Jarosławskiego byli Kamil Dziukiewicz Starosta Jarosławski oraz Krzysztof Cebulak Wicestarosta. Prace remontowe i konserwatorskie, które zostaną przeprowadzone dzięki pozyskanym środkom, mają na celu nie tylko zabezpieczenie i odrestaurowanie murów, ale również podniesienie ich wartości turystycznej i edukacyjnej. Dzięki temu Klasztor Sióstr Benedyktynek będzie mógł nadal pełnić swoją ważną rolę jako miejsce kultu, a jednocześnie jako zabytek o dużym znaczeniu historycznym.