Podpisanie umowy z Powiatem Jarosławskim na scalanie gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020/22

 • Wydrukuj
 • Email
 • Podpisanie umowy z Powiatem Jarosławskim na scalanie gruntów w ramach PROW na lata 2014-2020/22. 1 grudnia 2022 roku Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot reprezentujący Powiat Jarosławski oraz Wicemarszałek Piotr Pilch reprezentujący Samorząd Województwa Podkarpackiego podpisali umowę  na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020/22 na przeprowadzenie procesu scaleniowego gruntów. Wartość unijnego wsparcia to 8 mln złotych. Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach siódmego już naboru wniosków prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Umowa z Powiatem Jarosławskim dotyczy przyznania pomocy na scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice w Gminie Chłopice. Całkowity koszt scalenia wyniesie blisko 8 mln zł. W ramach tej umowy zostanie scalonych ponad 600 ha gruntów. W scaleniach weźmie udział 139 gospodarstw rolnych. W ramach prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym planowana jest budowa ok. 9 km dróg, natomiast przebudowanych zostanie ok. 18 kilometrów. W ramach obecnej perspektywy finansowej jest to już kolejne dofinansowanie dla Powiatu Jarosławskiego na prace scaleniowe. Łącznie, wraz z umową na 8 mln złotych, powiat otrzymał na ten cel aż 117 mln zł. W ramach tej puli scalonych zostanie ogółem ok. 9 900 ha gruntów. W scaleniach weźmie udział 2 534 gospodarstw rolnych. W ramach prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym planowanych jest do budowy ponad 300 km dróg, natomiast przebudowanych zostanie ok. 71 km dróg. Powiat Jarosławski prowadzi prace scaleniowe na 10 obiektach. Pod względem przeprowadzanych działań w tym zakresie plasuje się na drugim miejscu w województwie podkarpackim. W czasie podpisania umowy obecni byli m.in. również dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Magdalena Sobina,z-ca dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych  Rafał Jakim, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Ćwierz, Wicestarosta Powiatu Jarosławskiego Mariusz Trojak, Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru Nieruchomościami Beata Salzberg-Marszał, Wójt Gminy Chłopice Andrzej Homa. - Dziękuję za współpracę z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie z Gminą Chłopice, a w szczególności pracownikom Starostwo Powiatowego w Jarosławiu. To dzięki naszej wspólnej pracy mamy dzisiaj bardzo dobre efekty w postaci nowych kilometrów dróg, zagospodarowania terenu - mówił Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot Wicemarszałek Piotr Pilch wręczył Staroście Jarosławskiemu Stanisławowi Kłopot dyplom za zajęcie drugiego miejsca za projekt scalenia gruntów obiekt Boratyn, Gmina Chłopice w XLVI Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Prace scaleniowe gruntów na Podkarpaciu w ramach PROW na lata 2014-2020/22 W perspektywie finansowej 2014-2020/22 województwo podkarpackie na prace scaleniowe otrzymało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich największą pulę środków w skali kraju. To aż blisko 116 mln euro czyli ok. pół miliarda złotych. Ta duża pomoc, ponad ośmiokrotnie większa niż w poprzedniej perspektywie, pozwoli w sumie scalić ponad 40,5 tys. hektarów gruntów, czyli ponad cztery razy więcej niż w poprzednim rozdaniu unijnych środków. - Województwo podkarpackie charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem agrarnym, wiele gospodarstw użytkuje liczne, małe, rozproszone działki rolne. Dlatego też w celu wzrostu konkurencyjności sektora rolnego podjęte zostały działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw, poprzez udzielenie pomocy na scalanie gruntów rolnych w ramach PROW 2014-2020 – tłumaczy wicemarszałek Piotr Pilch. - Procentowo limit przyznanych dla Podkarpacia środków wynosi w skali kraju ponad 27,4 %. To stawia nas w pozycji lidera, jeżeli chodzi o unijne dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Beneficjentami wsparcia są starostwa powiatowe. To one dysponują unijną pomocą, która przeznaczana jest zarówno na prace scaleniowe, jak i na zagospodarowanie poscaleniowe – mówi Magdalena Sobina, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. Samorząd Województwa Podkarpackiego przeprowadził dotychczas 7 naborów wniosków  o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Po przeprowadzonych naborach zakontraktowane środki wynoszą łącznie około 477 mln zł. Łącznie w scaleniach na terenie Podkarpacia weźmie udział około 10 tys. gospodarstw rolnych. W ramach prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym planowanych do budowy jest ok. 760 km dróg, natomiast przebudowanych ma być około 870 km dróg. W wyniku wszystkich przeprowadzonych naborów wniosków zawartych zostanie 48 umów o przyznanie pomocy. Biorąc pod uwagę wartość dotychczas podpisanych umów oraz tych, które zawierane będą po siódmym naborze wniosków, alokacja środków na scalenia przypadająca na poszczególne powiaty przedstawia się następująco:Przeworski - wartość umów to około 126 mln zł, Jarosławski – wartość umów to około 117 mln zł, Leżajski - wartość umów to około 77 mln zł, Przemyski – wartość umów to około 55 mln zł, Rzeszowski - wartość umów to około 29 mln zł, Tarnobrzeski – wartość umów to około 24 mln zł, Łańcucki – wartość umów to około 15,5 mln zł, Brzozowski – wartość umów to około 11,5 mln zł, Jasielski - wartość umów to około 11 mln zł, Mielecki – wartość umów to około 10,5 mln zł.Najwięcej gruntów zostanie scalonych w powiatach:Przeworskim – około 10 850 ha, Jarosławskim – około 9 900 ha, Leżajskim – około 6 600 ha, Przemyskim – około 4 600 ha, Rzeszowskim – około 2 600 ha.
 • Galeria

1 grudnia 2022 roku Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot reprezentujący Powiat Jarosławski oraz Wicemarszałek Piotr Pilch reprezentujący Samorząd Województwa Podkarpackiego podpisali umowę  na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020/22 na przeprowadzenie procesu scaleniowego gruntów. Wartość unijnego wsparcia to 8 mln złotych. Powiat otrzymał dofinansowanie w ramach siódmego już naboru wniosków prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Umowa z Powiatem Jarosławskim dotyczy przyznania pomocy na scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Chłopice w Gminie Chłopice. Całkowity koszt scalenia wyniesie blisko 8 mln zł. W ramach tej umowy zostanie scalonych ponad 600 ha gruntów. W scaleniach weźmie udział 139 gospodarstw rolnych. W ramach prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym planowana jest budowa ok. 9 km dróg, natomiast przebudowanych zostanie ok. 18 kilometrów.

W ramach obecnej perspektywy finansowej jest to już kolejne dofinansowanie dla Powiatu Jarosławskiego na prace scaleniowe. Łącznie, wraz z umową na 8 mln złotych, powiat otrzymał na ten cel aż 117 mln zł. W ramach tej puli scalonych zostanie ogółem ok. 9 900 ha gruntów. W scaleniach weźmie udział 2 534 gospodarstw rolnych. W ramach prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym planowanych jest do budowy ponad 300 km dróg, natomiast przebudowanych zostanie ok. 71 km dróg. Powiat Jarosławski prowadzi prace scaleniowe na 10 obiektach. Pod względem przeprowadzanych działań w tym zakresie plasuje się na drugim miejscu w województwie podkarpackim.

W czasie podpisania umowy obecni byli m.in. również dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Magdalena Sobina,z-ca dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych  Rafał Jakim, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Ćwierz, Wicestarosta Powiatu Jarosławskiego Mariusz Trojak, Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru Nieruchomościami Beata Salzberg-Marszał, Wójt Gminy Chłopice Andrzej Homa.

- Dziękuję za współpracę z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie z Gminą Chłopice, a w szczególności pracownikom Starostwo Powiatowego w Jarosławiu. To dzięki naszej wspólnej pracy mamy dzisiaj bardzo dobre efekty w postaci nowych kilometrów dróg, zagospodarowania terenu - mówił Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot

Wicemarszałek Piotr Pilch wręczył Staroście Jarosławskiemu Stanisławowi Kłopot dyplom za zajęcie drugiego miejsca za projekt scalenia gruntów obiekt Boratyn, Gmina Chłopice w XLVI Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prace scaleniowe gruntów na Podkarpaciu w ramach PROW na lata 2014-2020/22

W perspektywie finansowej 2014-2020/22 województwo podkarpackie na prace scaleniowe otrzymało w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich największą pulę środków w skali kraju. To aż blisko 116 mln euro czyli ok. pół miliarda złotych. Ta duża pomoc, ponad ośmiokrotnie większa niż w poprzedniej perspektywie, pozwoli w sumie scalić ponad 40,5 tys. hektarów gruntów, czyli ponad cztery razy więcej niż w poprzednim rozdaniu unijnych środków.

- Województwo podkarpackie charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem agrarnym, wiele gospodarstw użytkuje liczne, małe, rozproszone działki rolne. Dlatego też w celu wzrostu konkurencyjności sektora rolnego podjęte zostały działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw, poprzez udzielenie pomocy na scalanie gruntów rolnych w ramach PROW 2014-2020 – tłumaczy wicemarszałek Piotr Pilch.

- Procentowo limit przyznanych dla Podkarpacia środków wynosi w skali kraju ponad 27,4 %. To stawia nas w pozycji lidera, jeżeli chodzi o unijne dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Beneficjentami wsparcia są starostwa powiatowe. To one dysponują unijną pomocą, która przeznaczana jest zarówno na prace scaleniowe, jak i na zagospodarowanie poscaleniowe – mówi Magdalena Sobina, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP.

Samorząd Województwa Podkarpackiego przeprowadził dotychczas 7 naborów wniosków  o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Po przeprowadzonych naborach zakontraktowane środki wynoszą łącznie około 477 mln zł. Łącznie w scaleniach na terenie Podkarpacia weźmie udział około 10 tys. gospodarstw rolnych. W ramach prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym planowanych do budowy jest ok. 760 km dróg, natomiast przebudowanych ma być około 870 km dróg.

W wyniku wszystkich przeprowadzonych naborów wniosków zawartych zostanie 48 umów o przyznanie pomocy. Biorąc pod uwagę wartość dotychczas podpisanych umów oraz tych, które zawierane będą po siódmym naborze wniosków, alokacja środków na scalenia przypadająca na poszczególne powiaty przedstawia się następująco:

 • Przeworski - wartość umów to około 126 mln zł,
 • Jarosławski – wartość umów to około 117 mln zł,
 • Leżajski - wartość umów to około 77 mln zł,
 • Przemyski – wartość umów to około 55 mln zł,
 • Rzeszowski - wartość umów to około 29 mln zł,
 • Tarnobrzeski – wartość umów to około 24 mln zł,
 • Łańcucki – wartość umów to około 15,5 mln zł,
 • Brzozowski – wartość umów to około 11,5 mln zł,
 • Jasielski - wartość umów to około 11 mln zł,
 • Mielecki – wartość umów to około 10,5 mln zł.

Najwięcej gruntów zostanie scalonych w powiatach:

 • Przeworskim – około 10 850 ha,
 • Jarosławskim – około 9 900 ha,
 • Leżajskim – około 6 600 ha,
 • Przemyskim – około 4 600 ha,
 • Rzeszowskim – około 2 600 ha.