Budynek SOSW planowany do przebudowy. Pieniądze będą pochodzić m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Budynek SOSW planowany do przebudowy. Pieniądze będą pochodzić m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.. Jedną z głównych tegorocznych inwestycji samorządu powiatowego w Jarosławiu będzie przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Jej koszt oceniany jest na blisko 6 mln złotych. Połowa z tej kwoty pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i te pieniądze już pozyskano, a radni na ostatniej sesji rady Powiatu Jarosławskiego dołożyli je do budżetu powiatu. Resztę sfinansuje powiat jarosławski. – Niewykluczone, że i te pieniądze pozyskamy z funduszy zewnętrznych – deklaruje starosta Stanisław Kłopot. - Placówka kształci i sprawuje opiekę wychowawczą dla 219 osób w roku szkolnym 2020/2021.  Głównym celem inwestycji jest zwiększenie efektywności realizacji zadań związanych z zapewnieniem dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej bazy edukacyjnej i wychowawczej i zapewnienie dostępności do tych obiektu – dodaje starosta St. Kłopot. Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa budynku głównego SOSW w Jarosławiu, z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami wraz z likwidacją barier architektonicznych. Planowany jest m.in. montaż windy osobowej obejmującej poziomy 0 — 2 i wykonanie nowego wejścia do przedszkola na parterze wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W zakres działań są także  wymiana stolarki okien i drzwi zewnętrznych.

Jedną z głównych tegorocznych inwestycji samorządu powiatowego w Jarosławiu będzie przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Jej koszt oceniany jest na blisko 6 mln złotych. Połowa z tej kwoty pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i te pieniądze już pozyskano, a radni na ostatniej sesji rady Powiatu Jarosławskiego dołożyli je do budżetu powiatu. Resztę sfinansuje powiat jarosławski. – Niewykluczone, że i te pieniądze pozyskamy z funduszy zewnętrznych – deklaruje starosta Stanisław Kłopot.

- Placówka kształci i sprawuje opiekę wychowawczą dla 219 osób w roku szkolnym 2020/2021.  Głównym celem inwestycji jest zwiększenie efektywności realizacji zadań związanych z zapewnieniem dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej bazy edukacyjnej i wychowawczej i zapewnienie dostępności do tych obiektu – dodaje starosta St. Kłopot.

Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa budynku głównego SOSW w Jarosławiu, z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami wraz z likwidacją barier architektonicznych. Planowany jest m.in. montaż windy osobowej obejmującej poziomy 0 — 2 i wykonanie nowego wejścia do przedszkola na parterze wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W zakres działań są także  wymiana stolarki okien i drzwi zewnętrznych.