PUP w Jarosławiu pozyskał blisko 2 mln zł na wsparcie dla osób bezrobotnych

  • Wydrukuj
  • Email
  • PUP w Jarosławiu pozyskał blisko 2 mln zł na wsparcie dla osób bezrobotnych. - Oprócz otrzymanego dofinansowania, cieszy również to, że projekt jarosławskiego urzędu pracy „Szansa na lepsze”, uzyskał największą liczbę punktów na Podkarpaciu, zajmując pierwsze miejsce w ogłoszonym konkursie – informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu, Ewelina Olejarz, która 5 sierpnia w imieniu Starosty Jarosławskiego podpisała umowę o dofinansowanie. Warto tu uzupełnić, że w ramach wspomnianego konkursu, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, wpłynęło 195 wniosków, spośród których 23 zostało przyjętych do dofinansowania. W ramach „Szansy na lepsze” Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu otrzyma dokładnie 1 993 320 zł  na wsparcie dla osób bezrobotnych z powiatu jarosławskiego. – Te pieniądze przekładają się na wsparcie dla 140 osób bezrobotnych w wieku 30 i więcej lat – mówi starosta Stanisław Kłopot. - W grupie beneficjentów projektu są osoby m.in. długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami czy o niskich kwalifikacjach, czyli te, którym potencjalnie najtrudniej znaleźć zatrudnienie – dodaje starosta. Preferowanymi grupami w projekcie są rolnicy lub członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa oraz rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia i należący do jednej z wyżej wymienionych grup. - Wskazana grupa docelowa zostanie objęta wsparciem w postaci Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwa pracy oraz stażu do 6 miesięcy z gwarancją zatrudnienia po zakończeniu stażu - wyjaśnia dyrektor Ewelina Olejarz. Przewidywany termin rekrutacji do projektu to jeszcze sierpień tego roku.

- Oprócz otrzymanego dofinansowania, cieszy również to, że projekt jarosławskiego urzędu pracy „Szansa na lepsze”, uzyskał największą liczbę punktów na Podkarpaciu, zajmując pierwsze miejsce w ogłoszonym konkursie – informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu, Ewelina Olejarz, która 5 sierpnia w imieniu Starosty Jarosławskiego podpisała umowę o dofinansowanie. Warto tu uzupełnić, że w ramach wspomnianego konkursu, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, wpłynęło 195 wniosków, spośród których 23 zostało przyjętych do dofinansowania.

W ramach „Szansy na lepsze” Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu otrzyma dokładnie 1 993 320 zł  na wsparcie dla osób bezrobotnych z powiatu jarosławskiego. – Te pieniądze przekładają się na wsparcie dla 140 osób bezrobotnych w wieku 30 i więcej lat – mówi starosta Stanisław Kłopot. - W grupie beneficjentów projektu są osoby m.in. długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami czy o niskich kwalifikacjach, czyli te, którym potencjalnie najtrudniej znaleźć zatrudnienie – dodaje starosta.

Preferowanymi grupami w projekcie są rolnicy lub członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa oraz rodzice/opiekunowie prawni posiadający co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia i należący do jednej z wyżej wymienionych grup. - Wskazana grupa docelowa zostanie objęta wsparciem w postaci Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwa pracy oraz stażu do 6 miesięcy z gwarancją zatrudnienia po zakończeniu stażu - wyjaśnia dyrektor Ewelina Olejarz.

Przewidywany termin rekrutacji do projektu to jeszcze sierpień tego roku.