Dwa lata pandemii za nami. Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych w powiecie jarosławskim.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Dwa lata pandemii za nami. Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych w powiecie jarosławskim.. Wyniki badań wskazały na to, że nauka zdalna i pandemia spowodowały pogorszenie zdrowia psychicznego i fizycznego młodzieży. Przyczyniła się ona do wytworzenia negatywnych nawyków, takich jak długie spanie, niewychodzenie z domu, ściąganie na sprawdzianach czy korzystanie w czasie sprawdzianów z pomocy domowników. - Podobne badania zostały przeprowadzone wśród uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez samorząd powiatu jarosławskiego. Ankietę on-line wypełniło ok. 3 500 respondentów uczęszczających do liceum, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, a jej wyniki potwierdziły szereg obaw związanych z powrotem do stacjonarnej nauki oraz znaczny wzrost poziomu stanów frustracji, niezadowolenia i depresji – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Mając na uwadze m.in. te problemy, Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło dodatkowe 180 mln zł na realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychiczno–pedagogicznej. Do szkół ponadpodstawowych w powiecie jarosławskim trafiło dodatkowe 225 tys. zł. - Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika, że środki te zostaną przeznaczone na zajęcia indywidualne lub grupowe z uczniami, którzy najbardziej potrzebują pomocy i wsparcia – wyjaśnia Marta Kurpiel, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Według danych uzyskanych ze szkół dodatkowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana w okresie 1 marca – 20 grudnia obejmie (formy wsparcia zaproponowało MEN):zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 38 uczniów, 362 godzin wsparcia; zajęcia logopedyczne: 6 uczniów, 153 godzin wsparcia; zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne: 117 uczniów, 932 godzin wsparcia; zajęcia terapeutyczne: 12 uczniów, 163 godzin wsparcia.- Obok tej systemowej pomocy materialnej zintensyfikowaliśmy od lutego pomoc psychologiczno-pedagogiczną poprzez zmiany w organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu, której dwóch psychologów-terapeutów zostało wydelegowanych do ścisłej współpracy z ośmioma szkołami ponadpodstawowych powiatu i świadczenia im specjalistycznej pomocy w większym wymiarze niż do tej pory – dodaje starosta St. Kłopot. Ustalono także m.in., że raz w miesiącu w Poradni odbywać się będą spotkania grupy wsparcia dla pedagogów szkół ponadpodstawowych, na których uzyskają oni merytoryczne i emocjonalne wsparcie. - Będą mieć możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz będzie to płaszczyzna do rozwiązywania trudnych problemów, na jakie napotykają w codziennej pracy, nie tylko zresztą z powodu pandemii, ale także m.in. toczącej się obecnie wojny – wyjaśnia naczelnik M. Kurpiel. Intensywna pomoc psychologiczno-pedagogiczna objęła w szerokim zakresie wsparcie i terapię uczniów. Pomocą zostali też objęci rodzice uczniów, którzy przejawiają nasilone trudności emocjonalne (lęki, depresje) oraz zaburzenia motywacji do nauki połączone z licznymi absencjami w szkole. UWAGA! Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pogłębioną wersją artykułu, opracowaną przez Martę Kurpiel, naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Jest dostępna jako załącznik.

Wyniki badań wskazały na to, że nauka zdalna i pandemia spowodowały pogorszenie zdrowia psychicznego i fizycznego młodzieży. Przyczyniła się ona do wytworzenia negatywnych nawyków, takich jak długie spanie, niewychodzenie z domu, ściąganie na sprawdzianach czy korzystanie w czasie sprawdzianów z pomocy domowników. - Podobne badania zostały przeprowadzone wśród uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez samorząd powiatu jarosławskiego. Ankietę on-line wypełniło ok. 3 500 respondentów uczęszczających do liceum, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, a jej wyniki potwierdziły szereg obaw związanych z powrotem do stacjonarnej nauki oraz znaczny wzrost poziomu stanów frustracji, niezadowolenia i depresji – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot.

Mając na uwadze m.in. te problemy, Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło dodatkowe 180 mln zł na realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychiczno–pedagogicznej. Do szkół ponadpodstawowych w powiecie jarosławskim trafiło dodatkowe 225 tys. zł. - Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika, że środki te zostaną przeznaczone na zajęcia indywidualne lub grupowe z uczniami, którzy najbardziej potrzebują pomocy i wsparcia – wyjaśnia Marta Kurpiel, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Według danych uzyskanych ze szkół dodatkowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana w okresie 1 marca – 20 grudnia obejmie (formy wsparcia zaproponowało MEN):

  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: 38 uczniów, 362 godzin wsparcia;
  • zajęcia logopedyczne: 6 uczniów, 153 godzin wsparcia;
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne: 117 uczniów, 932 godzin wsparcia;
  • zajęcia terapeutyczne: 12 uczniów, 163 godzin wsparcia.

- Obok tej systemowej pomocy materialnej zintensyfikowaliśmy od lutego pomoc psychologiczno-pedagogiczną poprzez zmiany w organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarosławiu, której dwóch psychologów-terapeutów zostało wydelegowanych do ścisłej współpracy z ośmioma szkołami ponadpodstawowych powiatu i świadczenia im specjalistycznej pomocy w większym wymiarze niż do tej pory – dodaje starosta St. Kłopot.

Ustalono także m.in., że raz w miesiącu w Poradni odbywać się będą spotkania grupy wsparcia dla pedagogów szkół ponadpodstawowych, na których uzyskają oni merytoryczne i emocjonalne wsparcie. - Będą mieć możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz będzie to płaszczyzna do rozwiązywania trudnych problemów, na jakie napotykają w codziennej pracy, nie tylko zresztą z powodu pandemii, ale także m.in. toczącej się obecnie wojny – wyjaśnia naczelnik M. Kurpiel.

Intensywna pomoc psychologiczno-pedagogiczna objęła w szerokim zakresie wsparcie i terapię uczniów. Pomocą zostali też objęci rodzice uczniów, którzy przejawiają nasilone trudności emocjonalne (lęki, depresje) oraz zaburzenia motywacji do nauki połączone z licznymi absencjami w szkole.

UWAGA! Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pogłębioną wersją artykułu, opracowaną przez Martę Kurpiel, naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Jest dostępna jako załącznik.

Załączniki do pobrania

artykuł o pomocy.docxplik w formacie .DOCX (167 Pobrań)