Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera. Powiat Jarosławski - jako organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 roku poz.1079), ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, pn: Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Powiat Jarosławski - jako organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 roku poz.1079), ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, pn: Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie o otwartym naborze Partneraplik w formacie .PDF (106 Pobrań)
Formularz ofertowyplik w formacie .DOCX (96 Pobrań)
List intencyjnyplik w formacie .DOCX (107 Pobrań)