„Ekopracownia – zielone serce szkoły”

  • Wydrukuj
  • Email
  • „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. 27 czerwca 2023 roku nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a Powiatem Jarosławskim. Sygnatariuszami z ramienia Powiatu byli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot oraz Wicestarosta Mariusz Trojak. W ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu oraz w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu, zostaną utworzone ekopracownie. Przedsięwzięcie polega na utworzeniu/wyposażeniu przyrodniczej pracowni szkolnej, lub dotyczącej odnawialnych źródeł energii.

27 czerwca 2023 roku nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a Powiatem Jarosławskim. Sygnatariuszami z ramienia Powiatu byli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot oraz Wicestarosta Mariusz Trojak.

W ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu oraz w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu, zostaną utworzone ekopracownie.

Przedsięwzięcie polega na utworzeniu/wyposażeniu przyrodniczej pracowni szkolnej, lub dotyczącej odnawialnych źródeł energii.