Wyniki VIII naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Powiat Jarosławski otrzymał dofinansowanie!

  • Wydrukuj
  • Email
  • Wyniki VIII naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Powiat Jarosławski otrzymał dofinansowanie!. Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszczono wyniki VIII naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Powiat Jarosławski otrzymał dofinansowanie na inwestycje: 1. Budowa budynku sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i łącznika do budynku Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu - kwota 7 999 112.00 zł. 2. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego 6 999 795.00 zł. Pierwsze zadanie inwestycyjne będzie polegało na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu. Budynek sali ma być połączony funkcjonalnie z istniejącym budynkiem szkoły, w taki sposób by posiadał możliwość wydzielenia i funkcjonowania jako samodzielny obiekt. W hali sportowej będą odbywać się ćwiczenia gimnastyczne i zawody sportowe. Sala będzie wyposażona w: boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do piłki ręcznej, drabinki gimnastyczne, tablicę wyników, trybuny zagospodarowanie terenu przyległego do budynku zakłada wykonanie chodników z kostki brukowej oraz podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekt będzie przeznaczony do: - zajęć wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Innowacyjnych - zajęć i rozgrywek sportowych międzyszkolnych, - zajęć i treningów prowadzonych przez lokalne organizacje sportowe z terenu Powiatu Jarosławskiego - innych zajęć sportowych prowadzonych przez grupy nieformalne współpracujące za szkoła. Drugie dofinansowanie dotyczy przebudowy dróg powiatowych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na szereg rozwiązań w kwestii poprawy bezpieczeństwa:budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych; przebudowa dróg (m. in. skrzyżowań); poprawa stanu nawierzchni ; poprawa oświetlenia; - poprawa odwodnienia; - poprawa organizacji ruchu. Ponadto przebudowa ma na celu: - zwiększenie mobilności mieszkańców i pozostałych podróżnych, - zwiększenie płynności ruchu, - obniżenie kosztów transportu,- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, - poprawa stanu środowiska naturalnego, - poprawa estetyki i zagospodarowania terenu - Bardzo dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za otrzymane środki. Panu posłowi Tadeuszowi Chrzanowi za skuteczne wspieranie naszych wniosków złożonych do Polskiego Ładu. - skomentował Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszczono wyniki VIII naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Powiat Jarosławski otrzymał dofinansowanie na inwestycje:

1. Budowa budynku sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i łącznika do budynku Zespołu Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu - kwota 7 999 112.00 zł.

2. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Jarosławskiego 6 999 795.00 zł.

Pierwsze zadanie inwestycyjne będzie polegało na budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu. Budynek sali ma być połączony funkcjonalnie z istniejącym budynkiem szkoły, w taki sposób by posiadał możliwość wydzielenia i funkcjonowania jako samodzielny obiekt. W hali sportowej będą odbywać się ćwiczenia gimnastyczne i zawody sportowe. Sala będzie wyposażona w: boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do piłki ręcznej, drabinki gimnastyczne, tablicę wyników, trybuny zagospodarowanie terenu przyległego do budynku zakłada wykonanie chodników z kostki brukowej oraz podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekt będzie przeznaczony do:

- zajęć wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Innowacyjnych

- zajęć i rozgrywek sportowych międzyszkolnych,

- zajęć i treningów prowadzonych przez lokalne organizacje sportowe z terenu Powiatu Jarosławskiego

- innych zajęć sportowych prowadzonych przez grupy nieformalne współpracujące za szkoła.

Drugie dofinansowanie dotyczy przebudowy dróg powiatowych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na szereg rozwiązań w kwestii poprawy bezpieczeństwa:

  • budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych;
  • przebudowa dróg (m. in. skrzyżowań);
  • poprawa stanu nawierzchni ;
  • poprawa oświetlenia; - poprawa odwodnienia; - poprawa organizacji ruchu. Ponadto przebudowa ma na celu: - zwiększenie mobilności mieszkańców i pozostałych podróżnych, - zwiększenie płynności ruchu, - obniżenie kosztów transportu,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- poprawa stanu środowiska naturalnego,

- poprawa estetyki i zagospodarowania terenu

- Bardzo dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za otrzymane środki. Panu posłowi Tadeuszowi Chrzanowi za skuteczne wspieranie naszych wniosków złożonych do Polskiego Ładu. - skomentował Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot

polski ład grafika2