Deklaracja dostępności

 • Wydrukuj
 • Email
 • Deklaracja dostępności. Starostwo Powiatowe w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Starostwa Powiatowego w Jarosławiu dostępnej pod adresem: www.powiat.jaroslawski.pl Data uruchomienia strony: 03.2001 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.2020Data weryfikacji deklaracji: 27.03.2024 Status pod względem zgodności Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu: wymienionych poniżej wyłączeństrona zawiera linki do nagrań audio/video, zamieszczonych na platformie youtube, dla nagrań brak napisów rozszerzonych oraz alternatywy w postaci tekstu - nagrania powstałe i opublikowane przed 23 września 2020 r. strona zawiera materiały w postaci skanów dokumentów, przekazanych do publikacji przez podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa. Treści te nie zostały wytworzone ani nabyte przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu.Dostępność strony: Poruszanie się bez użycia myszki Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Odnośniki, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej zostały umieszczone linki - skróty prowadzące do:treści, wyszukiwarki serwisu, kontaktu, punktów informacyjnych, deklaracji dostępności.Powiększanie czcionek w stronie Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Dodatkowe ułatwienia dla osób niepełnosprawnych Strona zawiera panel, powyżej głównego menu, w którym umieszczono przyciski umożliwiające zmianę kontrastu, wielkości czcionek oraz odstępu między znakami. Na stronie zainstalowano czytnik tekstu. Czytnik dostępny jest w kontekście artykułu, po naciśnięciu ikonki głośnika. Działanie na różnych urządzeniach Serwis został zbudowany w oparciu o "Responsive Web Design" (RWD). Oznacza to, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach mobilnych takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze. Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności Niniejsze oświadczenie sporządzono w dniu 2020-03-31 na podstawie samooceny oraz wyników walidacji strony za pomocą dostępnych walidatorów WCAG. Treść zweryfikowano w dniu 2024-03-27. Informacje zwrotne i dane kontaktowe, postępowanie odwoławcze Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Żądania udostępnienia cyfrowego, zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy należy kierować drogą pocztową, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail. Adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław; osoba odpowiedzialna: Tomasz Węgrzynowski, telefon: 166246227, e-mail: iod@powiat.jaroslaw.pl W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl Informacje dodatkowe:DANE TELEADRESOWE Starostwo Powiatowe w Jarosławiuul. Jana Pawła II 17,37-500 Jarosław,telefon: 166246200fax: 166246249e-mail: sekretariat@powiat.jaroslaw.plDOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA, INFORMACYJNA I KOMUNIKACYJNA Siedziba Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ulicy Jana Pawła II 17 spełnia następujące wymogi dostępności architektonicznej, informacyjnej i komunikacyjnej:przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych, w budynku zainstalowano windę z systemem informacji głosowej o ruchu i przystankach dźwigu, zapewniono wjazd do budynku osobom na wózkach inwalidzkich poprzez usytuowanie rampy podjazdowej przy wejściu od strony parkingu (wjazd od ul. Kasprowicza) wejście oznakowano, przygotowano i oznakowano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, w korytarzach i holach budynku umieszczono tablice informacyjne dotyczące rozkładu pomieszczeń w budynku, w budynku oznaczono drogi ewakuacyjne, prowadzone są regularne szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji, w pokoju nr 1 - Biuro Podawcze - w godzinach pracy urzędu dyżurują osoby przeszkolone w języku migowym, pokój został odpowiednio oznakowany, w pokoju nr 1 - Biuro Podawcze oraz w Informacji Wydziału Komunikacji zainstalowano przenośne pętle indukcyjne, istnieje możliwość umówienia spotkania  w obecności tłumacza języka migowego, po uprzednim ustaleniu terminu (telefonicznie: 16 6246201, mailowo: sekretariat@powiat.jaroslaw.pl ), na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, w zakładce "URZĄD BEZ BARIER"  zamieszczono filmiki informacyjne w języku migowym, drzwi windy, drzwi toalety dla stron oraz okienko kasowe oznakowano etykietami w języku Braillea, do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Starostwa Powiatowego w Jarosławiu dostępnej pod adresem: www.powiat.jaroslawski.pl

Data uruchomienia strony: 03.2001
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.2020
Data weryfikacji deklaracji: 27.03.2024

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu:

wymienionych poniżej wyłączeń

 • strona zawiera linki do nagrań audio/video, zamieszczonych na platformie youtube, dla nagrań brak napisów rozszerzonych oraz alternatywy w postaci tekstu - nagrania powstałe i opublikowane przed 23 września 2020 r.
 • strona zawiera materiały w postaci skanów dokumentów, przekazanych do publikacji przez podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa. Treści te nie zostały wytworzone ani nabyte przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu.

Dostępność strony:

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Odnośniki, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej zostały umieszczone linki - skróty prowadzące do:

 • treści,
 • wyszukiwarki serwisu,
 • kontaktu,
 • punktów informacyjnych,
 • deklaracji dostępności.

Powiększanie czcionek w stronie

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Dodatkowe ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Strona zawiera panel, powyżej głównego menu, w którym umieszczono przyciski umożliwiające zmianę kontrastu, wielkości czcionek oraz odstępu między znakami.

Na stronie zainstalowano czytnik tekstu. Czytnik dostępny jest w kontekście artykułu, po naciśnięciu ikonki głośnika.

Działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o "Responsive Web Design" (RWD). Oznacza to, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach mobilnych takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono w dniu 2020-03-31 na podstawie samooceny oraz wyników walidacji strony za pomocą dostępnych walidatorów WCAG. Treść zweryfikowano w dniu 2024-03-27.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe, postępowanie odwoławcze

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Żądania udostępnienia cyfrowego, zgłoszenia nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy należy kierować drogą pocztową, telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail. Adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław; osoba odpowiedzialna: Tomasz Węgrzynowski, telefon: 166246227, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Informacje dodatkowe:

DANE TELEADRESOWE

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
ul. Jana Pawła II 17,
37-500 Jarosław,
telefon: 166246200
fax: 166246249
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA, INFORMACYJNA I KOMUNIKACYJNA

Siedziba Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ulicy Jana Pawła II 17 spełnia następujące wymogi dostępności architektonicznej, informacyjnej i komunikacyjnej:

 • przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych,
 • w budynku zainstalowano windę z systemem informacji głosowej o ruchu i przystankach dźwigu,
 • zapewniono wjazd do budynku osobom na wózkach inwalidzkich poprzez usytuowanie rampy podjazdowej przy wejściu od strony parkingu (wjazd od ul. Kasprowicza) wejście oznakowano,
 • przygotowano i oznakowano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • w korytarzach i holach budynku umieszczono tablice informacyjne dotyczące rozkładu pomieszczeń w budynku,
 • w budynku oznaczono drogi ewakuacyjne, prowadzone są regularne szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,
 • w pokoju nr 1 - Biuro Podawcze - w godzinach pracy urzędu dyżurują osoby przeszkolone w języku migowym, pokój został odpowiednio oznakowany,
 • w pokoju nr 1 - Biuro Podawcze oraz w Informacji Wydziału Komunikacji zainstalowano przenośne pętle indukcyjne,
 • istnieje możliwość umówienia spotkania  w obecności tłumacza języka migowego, po uprzednim ustaleniu terminu (telefonicznie: 16 6246201, mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
 • na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, w zakładce "URZĄD BEZ BARIER"  zamieszczono filmiki informacyjne w języku migowym,
 • drzwi windy, drzwi toalety dla stron oraz okienko kasowe oznakowano etykietami w języku Braille'a,
 • do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń biurowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Załączniki do pobrania