Prace remontowo-konserwatorskie w budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu

  • Wydrukuj
  • Email
  • Prace remontowo-konserwatorskie w budynku przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarosławiu. DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Roboty remontowo-konserwatorskie w ramach zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Tarnowskiego 1". W ramach prowadzonych prac wykonano izolację ścian w piwnicy i na parterze budynku w postaci iniekcji, zabezpieczając je w ten sposób przed wilgocią i czynnikami grzybotwórczymi. Powyższe zadanie dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace rozpoczęto we wrześniu 2021 r., zakończono w grudniu tegoż roku. W budynku planowana jest w przyszłości, po zakończeniu wszystkich prac remontowych, m.in. siedziba Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu. Koszt całości prac: 135 000 zł. Dofinansowanie: 80 000 zł.

flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Roboty remontowo-konserwatorskie w ramach zadania pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Tarnowskiego 1".

W ramach prowadzonych prac wykonano izolację ścian w piwnicy i na parterze budynku w postaci iniekcji, zabezpieczając je w ten sposób przed wilgocią i czynnikami grzybotwórczymi. Powyższe zadanie dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace rozpoczęto we wrześniu 2021 r., zakończono w grudniu tegoż roku.

W budynku planowana jest w przyszłości, po zakończeniu wszystkich prac remontowych, m.in. siedziba Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu.

Koszt całości prac: 135 000 zł.

Dofinansowanie: 80 000 zł.

01