Edukacja prawna - MAJĄTEK

  • Wydrukuj
  • Email
  • Edukacja prawna - MAJĄTEK. Nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań - co oznacza zdolność do czynności prawnych. Podstawowe zasady zawierania umów. Aspekty prawa własności. Długi, zobowiązania finansowe, upadłość. Legalne korzystanie z zasobów Internetu - odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich. Zadłużenie - przewodnik prawny Dziedziczenie ustawowe