Scalenie gruntów w miejscowości Wola Węgierska gmina Roźwienica

  • Wydrukuj
  • Email
  • Scalenie gruntów w miejscowości Wola Węgierska gmina Roźwienica. "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 2 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowy ze Starostą Jarosławskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu: Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym z terenu Jarosławskiego: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica” Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica – całkowity koszt operacji – 11 864 938,05 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 7 549 659,00 zł. Obszar Woli Węgierskiej wynosi 1009,78 ha. Znajduje się tu 1131 działek ewidencyjnych. Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego. Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec 2023 r. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to październik 2021 r.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

2 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowy ze Starostą Jarosławskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu: Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym z terenu Jarosławskiego: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica”

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Wola Węgierska gmina Roźwienica – całkowity koszt operacji – 11 864 938,05 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 7 549 659,00 zł.

Obszar Woli Węgierskiej wynosi 1009,78 ha. Znajduje się tu 1131 działek ewidencyjnych.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec 2023 r. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to październik 2021 r.