Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica

  • Wydrukuj
  • Email
  • Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica. "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 6 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowy ze Starostą Jarosławskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu: Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym z terenu Jarosławskiego: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica"Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica – całkowity koszt operacji – 3 808 380,78 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 2 423 271,00 zł.Obszar Chorzowa wynosi 313,29 ha. Znajduje się tu 855 działek ewidencyjnych.Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec 2023 r. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to styczeń 2023 r.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 
6 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowy ze Starostą Jarosławskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu: Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym z terenu Jarosławskiego: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica"

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Chorzów gmina Roźwienica – całkowity koszt operacji – 3 808 380,78 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 2 423 271,00 zł.

Obszar Chorzowa wynosi 313,29 ha. Znajduje się tu 855 działek ewidencyjnych.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec 2023 r. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to styczeń 2023 r.