Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

  • Wydrukuj
  • Email
  • Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu" Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Beneficjent: Powiat Jarosławski Kwota dofinansowania: 99 880,92 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Okres realizacji projektu: 4. 05. 2020 r. – 4. 11. 2020 r. Zakupione przez powiat laptopy w liczbie 31, zostały przekazane do szkół, celem wypożyczenia uczniom dla efektywnego prowadzenia zdalnego kształcenia podczas pandemii koronawirusa. Efekty projektu: Liczba wspartych szkół 11. Liczba wspartych uczniów 31. Informacje nt. projektu: http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/5651-laptopy-z-projektu-zdalna-szkola-trafily-do-powiatowych-szkol-srednich

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu"

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Beneficjent: Powiat Jarosławski

Kwota dofinansowania: 99 880,92 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych

Okres realizacji projektu: 4. 05. 2020 r. – 4. 11. 2020 r.

Zakupione przez powiat laptopy w liczbie 31, zostały przekazane do szkół, celem wypożyczenia uczniom dla efektywnego prowadzenia zdalnego kształcenia podczas pandemii koronawirusa.

Efekty projektu: Liczba wspartych szkół 11. Liczba wspartych uczniów 31.

 

Informacje nt. projektu:

 

http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/5651-laptopy-z-projektu-zdalna-szkola-trafily-do-powiatowych-szkol-srednich