Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy.

  • Wydrukuj
  • Email
  • Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy.. Nazwa wnioskodawcy: Powiat JarosławskiPartner: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno–Ekonomiczna im. Ks. B. Markiewicza w JarosławiuNumer konkursu: POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20Nr wniosku: WND-POWR.02.15.00-00-1002/20Kwota dofinansowania: 1 039 224, 00 złOkres realizacji projektu: od: 1.05.2020 do 30.09.2021 Cel główny projektu: Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy: Technikum nr 4 w ramach Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu - szkoły prowadzącej kierunek: technik budownictwa oraz Technikum nr 6 w ramach Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu - szkoły prowadzącej kierunek: technik geodeta, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski a Państwową Wyższą Szkołą Techniczno - Ekonomiczną w Jarosławiu – uczelnią zawodową prowadzącą kształcenie na kierunkach: Budownictwo oraz Geodezja. Cel zostanie zrealizowany w okresie: maj 2020 - wrzesień 2021 i jest zgodny z celem szczegółowym Osi priorytetowej II: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi, ponieważ poprzez nawiązanie i ścisłą współpracę wskazanych podmiotów wypracowane rozwiązania poprawiające jakość kształcenia i jego precyzyjniejszego dopasowania do potrzeb rynku pracy. Cel zostanie zrealizowany poprzez opracowanie:przykładowego programów nauczania dla w/w zawodów technicznych (t. geodeta, t. budownictwa), uwzględniających współpracę szkół zawodowych z wyższymi w ich realizacji, przykładowych organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej i/lub wyższej, propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli zawodu z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w w/w zawodach, przykładowych form doskonalenia nauczycieli zawodu, a następnie pilotażowe wdrożenie w/w rozwiązań w trakcie 1 roku szkolnego na w/w kierunkach w w/w szkołach zawodowych, oraz zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych w szkołach biorących udział w projekcie.Efektem projektu będzie opracowany przykładowy model współpracy szkoły zawodowej i uczelni dla kierunków: t. budownictwa i t. geodeta. Zadania w projekcie realizowane są przy współpracy pracodawcy z sektora budownictwa, geodezji oraz Instytucji Rynku Pracy, a współpraca ta zostanie zapewniona na każdym etapie realizacji projektu.

Nazwa wnioskodawcy: Powiat Jarosławski
Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno–Ekonomiczna im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
Numer konkursu: POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20
Nr wniosku: WND-POWR.02.15.00-00-1002/20
Kwota dofinansowania: 1 039 224, 00 zł
Okres realizacji projektu: od: 1.05.2020 do 30.09.2021

Cel główny projektu:
Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy: Technikum nr 4 w ramach Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu - szkoły prowadzącej kierunek: technik budownictwa oraz Technikum nr 6 w ramach Zespołu Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu - szkoły prowadzącej kierunek: technik geodeta, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski a Państwową Wyższą Szkołą Techniczno - Ekonomiczną w Jarosławiu – uczelnią zawodową prowadzącą kształcenie na kierunkach: Budownictwo oraz Geodezja. Cel zostanie zrealizowany w okresie: maj 2020 - wrzesień 2021 i jest zgodny z celem szczegółowym Osi priorytetowej II: Wypracowanie modelu trwałej współpracy uczelni ze szkołami zawodowymi, ponieważ poprzez nawiązanie i ścisłą współpracę wskazanych podmiotów wypracowane rozwiązania poprawiające jakość kształcenia i jego precyzyjniejszego dopasowania do potrzeb rynku pracy.

Cel zostanie zrealizowany poprzez opracowanie:

  • przykładowego programów nauczania dla w/w zawodów technicznych (t. geodeta, t. budownictwa), uwzględniających współpracę szkół zawodowych z wyższymi w ich realizacji,
  • przykładowych organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej i/lub wyższej,
  • propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli zawodu z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w w/w zawodach,
  • przykładowych form doskonalenia nauczycieli zawodu, a następnie pilotażowe wdrożenie w/w rozwiązań w trakcie 1 roku szkolnego na w/w kierunkach w w/w szkołach zawodowych,
  • oraz zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych w szkołach biorących udział w projekcie.

Efektem projektu będzie opracowany przykładowy model współpracy szkoły zawodowej i uczelni dla kierunków: t. budownictwa i t. geodeta. Zadania w projekcie realizowane są przy współpracy pracodawcy z sektora budownictwa, geodezji oraz Instytucji Rynku Pracy, a współpraca ta zostanie zapewniona na każdym etapie realizacji projektu.

 branża budowlana 2