Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

  • Wydrukuj
  • Email
  • Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Powiat Jarosławski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, informuje o realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Lider Projektu - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Partner Projektu na terenie województwa podkarpackiego – Wojewoda Podkarpacki Bezpośrednim realizatorem Projektu na terenie powiatu jarosławskiego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu Głównym celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19. Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19 poprzez : 1/ zakup laptopów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego ułatwiającego realizację zadań w trybie zdalnego nauczania, 2/ zakup środków ochrony indywidualnej tj. maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych, 3/ zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny lub izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej. Wartość projektu - 217 375,00 zł w tym: - ze środków europejskich – 183 203,65 zł, co stanowi 84,28% dofinansowania, - ze środków w formie współfinansowania krajowego – 34 171,35 zł, co stanowi 15,72% dofinansowania.

fe logo

Powiat Jarosławski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, informuje o realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Lider Projektu - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Partner Projektu na terenie województwa podkarpackiego – Wojewoda Podkarpacki

Bezpośrednim realizatorem Projektu na terenie powiatu jarosławskiego – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

Głównym celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19 poprzez :

1/ zakup laptopów wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego ułatwiającego realizację zadań w trybie zdalnego nauczania,

2/ zakup środków ochrony indywidualnej tj. maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych,

3/ zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny lub izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Wartość projektu - 217 375,00 zł

w tym:

 - ze środków europejskich – 183 203,65 zł, co stanowi 84,28% dofinansowania,

- ze środków w formie współfinansowania krajowego – 34 171,35 zł, co stanowi 15,72% dofinansowania.