Lepsze jutro

  • Wydrukuj
  • Email
  • Lepsze jutro. Powiat jarosławski informuje o otrzymaniu grantów na wspieranie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2  w ramach projektu pn. "Lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny. Dofinansowanie projektu wynosi 1.174.069,30 zł (słownie : jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dziewięć złotych 30/100) Informacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu

fe logo

Powiat jarosławski informuje o otrzymaniu grantów na wspieranie Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podkarpackiego w działaniach profilaktycznych oraz łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2  w ramach projektu pn. "Lepsze jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet inwestycyjny.

Dofinansowanie projektu wynosi 1.174.069,30 zł (słownie : jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dziewięć złotych 30/100)

Informacja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu