Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu

  • Wydrukuj
  • Email
  • Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu. Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Priorytet II - Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki Nazwa wnioskodawcy: Powiat JarosławskiPartner: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w PrzemyśluKwota dofinansowania: 765 287,50 złOkres realizacji projektu: od 1.03.2021 do 30.09.2022 Projekt będzie realizowany dzięki funduszom FRSE przez dwie partnerskie jednostki, które realizują ten sam kierunek kształcenia: Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – zawód: technik technologii żywności oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnio-Europejska w Przemyślu – kierunek: bezpieczeństwo i produkcja żywności. Nadrzędnym celem projektu jest wypracowanie modelu kształcenia zawodowego odpowiadającego realnym warunkom rynku pracy. Wartością dodaną rozwiązań projektowych jest laboratorium odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy w zawodzie: technik technologii żywności oraz komora laminarna, która umożliwi przeprowadzanie doświadczeń w sterylnych warunkach. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu wzbogaci się o nowoczesne wyposażenie. Założenia projektowe obejmują zakup laboratorium odzwierciedlającego rzeczywiste warunki pracy w zawodzie technik technologii żywności, opracowanie przez nauczycieli, pracodawców, instytucje rynku pracy i wyższą  uczelnię rekomendacji do praktycznych rozwiązań w zakresie realizacji programu nauczania oraz przeprowadzenie przez pracowników naukowych uczelni ćwiczeń z wykorzystaniem jej bazy i wyposażenia. Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z uczelnia wyższą.

fe logo

Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Priorytet II - Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Nazwa wnioskodawcy: Powiat Jarosławski
Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Kwota dofinansowania: 765 287,50 zł
Okres realizacji projektu: od 1.03.2021 do 30.09.2022

Projekt będzie realizowany dzięki funduszom FRSE przez dwie partnerskie jednostki, które realizują ten sam kierunek kształcenia: Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu – zawód: technik technologii żywności oraz Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnio-Europejska w Przemyślu – kierunek: bezpieczeństwo i produkcja żywności. Nadrzędnym celem projektu jest wypracowanie modelu kształcenia zawodowego odpowiadającego realnym warunkom rynku pracy. Wartością dodaną rozwiązań projektowych jest laboratorium odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy w zawodzie: technik technologii żywności oraz komora laminarna, która umożliwi przeprowadzanie doświadczeń w sterylnych warunkach. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu wzbogaci się o nowoczesne wyposażenie.

Założenia projektowe obejmują zakup laboratorium odzwierciedlającego rzeczywiste warunki pracy w zawodzie technik technologii żywności, opracowanie przez nauczycieli, pracodawców, instytucje rynku pracy i wyższą  uczelnię rekomendacji do praktycznych rozwiązań w zakresie realizacji programu nauczania oraz przeprowadzenie przez pracowników naukowych uczelni ćwiczeń z wykorzystaniem jej bazy i wyposażenia.

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkoły zawodowej z uczelnia wyższą.

branża spożywcza 2