Zagospodarowanie poscaleniowe w miejscowości Jodłówka

  • Wydrukuj
  • Email
  • Zagospodarowanie poscaleniowe w miejscowości Jodłówka. "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 24 marca 2022 r. została podpisana umowę na zagospodarowanie poscaleniowe w miejscowości Jodłówka. Teren prac obejmie 1209 ha. Pierwszy etap tej inwestycji ma być zakończony we wrześniu 2022 r. Pieniądze na ten cel, dokładnie 1 mln 961 tys. zł, samorząd powiatowy pozyskał dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (PROW). Zagospodarowanie poscaleniowe zostało poprzedzone scaleniami gruntów: 20 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowaniem zostały objęte wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym dwa z terenu powiatu jarosławskiego: „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gm. Pruchnik" oraz "Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik". 1.Scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik – całkowity koszt operacji dofinansowany ze środków UE - 12 579 460,40 zł 2.Scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik – całkowity koszt operacji dofinansowany ze środków UE - 21 080 813,97 zł Obszar Jodłówki wynosi 1209,80 ha. W obszarze tym znajduje się 3477 działek a prawa właścicielskie przysługują 1481 osobom. Z kolei obszar miasta Pruchnik wynosi 1991,11 ha. Znajduje się tu 5543 działek ewidencyjnych, a prawa właścicielskie do nich przysługują 2645 osobom. Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

logo prow 2

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

24 marca 2022 r. została podpisana umowę na zagospodarowanie poscaleniowe w miejscowości Jodłówka. Teren prac obejmie 1209 ha. Pierwszy etap tej inwestycji ma być zakończony we wrześniu 2022 r.

Pieniądze na ten cel, dokładnie 1 mln 961 tys. zł, samorząd powiatowy pozyskał dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (PROW).

Zagospodarowanie poscaleniowe zostało poprzedzone scaleniami gruntów:

20 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dofinansowaniem zostały objęte wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym dwa z terenu powiatu jarosławskiego: „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gm. Pruchnik" oraz "Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik".

1.Scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik – całkowity koszt operacji dofinansowany ze środków UE - 12 579 460,40 zł

2.Scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik – całkowity koszt operacji dofinansowany ze środków UE - 21 080 813,97 zł

Obszar Jodłówki wynosi 1209,80 ha. W obszarze tym znajduje się 3477 działek a prawa właścicielskie przysługują 1481 osobom. Z kolei obszar miasta Pruchnik wynosi 1991,11 ha. Znajduje się tu 5543 działek ewidencyjnych, a prawa właścicielskie do nich przysługują 2645 osobom.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.