Zagospodarowanie poscaleniowe w miejscowości Pruchnik

  • Wydrukuj
  • Email
  • Zagospodarowanie poscaleniowe w miejscowości Pruchnik. "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 28 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa o wykonanie robót budowlanych pod nazwą „zagospodarowania poscaleniowego w zakresie  objętym Projektem dotyczącym scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik” z wykonawcą robót realizowanym w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – ETAP I. 5 maja 2022 r. został przekazany teren budowy. Powierzchnia objęta zadaniem wynosi 1991,11 ha Roboty budowlane  obejmują:Budowę i przebudowę dróg poscaleniowych, w tym przetrasowanie dróg transportu rolnego Wykonanie przepustów pod drogami i zjazdów do działek Renowację i korektę przebiegu urządzeń melioracji wodnych (rowów melioracyjnych oraz poprawę ich parametrów technicznych. Rekultywację gruntów w tym likwidację wysokich miedz, skarp, ugorów, wąwozów, starych dróg oraz usunięcie drzew i zakrzaczeńTermin wykonania to 150 dni,  licząc  od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do 25 września 2022 r. Koszt przedmiotu umowy to 3 933 916,38 zł Zagospodarowanie poscaleniowe zostało poprzedzone scaleniami gruntów: 20 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dofinansowaniem zostały objęte wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym dwa z terenu powiatu jarosławskiego: „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gm. Pruchnik" oraz "Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik". 1.Scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik – całkowity koszt operacji dofinansowany ze środków UE - 12 579 460,40 zł 2.Scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik – całkowity koszt operacji dofinansowany ze środków UE - 21 080 813,97 zł Obszar Jodłówki wynosi 1209,80 ha. W obszarze tym znajduje się 3477 działek a prawa właścicielskie przysługują 1481 osobom. Z kolei obszar miasta Pruchnik wynosi 1991,11 ha. Znajduje się tu 5543 działek ewidencyjnych, a prawa właścicielskie do nich przysługują 2645 osobom. Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

logo prow 2

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

28 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa o wykonanie robót budowlanych pod nazwą „zagospodarowania poscaleniowego w zakresie  objętym Projektem dotyczącym scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik” z wykonawcą robót realizowanym w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 – ETAP I. 5 maja 2022 r. został przekazany teren budowy. Powierzchnia objęta zadaniem wynosi 1991,11 ha

Roboty budowlane  obejmują:

  1. Budowę i przebudowę dróg poscaleniowych, w tym przetrasowanie dróg transportu rolnego
  2. Wykonanie przepustów pod drogami i zjazdów do działek
  3. Renowację i korektę przebiegu urządzeń melioracji wodnych (rowów melioracyjnych oraz poprawę ich parametrów technicznych.
  4. Rekultywację gruntów w tym likwidację wysokich miedz, skarp, ugorów, wąwozów, starych dróg oraz usunięcie drzew i zakrzaczeń

Termin wykonania to 150 dni,  licząc  od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do 25 września 2022 r. Koszt przedmiotu umowy to 3 933 916,38 zł

Zagospodarowanie poscaleniowe zostało poprzedzone scaleniami gruntów:

20 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dofinansowaniem zostały objęte wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym dwa z terenu powiatu jarosławskiego: „Scalanie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gm. Pruchnik" oraz "Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik".

1.Scalenia gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik – całkowity koszt operacji dofinansowany ze środków UE - 12 579 460,40 zł

2.Scalenia gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik – całkowity koszt operacji dofinansowany ze środków UE - 21 080 813,97 zł

Obszar Jodłówki wynosi 1209,80 ha. W obszarze tym znajduje się 3477 działek a prawa właścicielskie przysługują 1481 osobom. Z kolei obszar miasta Pruchnik wynosi 1991,11 ha. Znajduje się tu 5543 działek ewidencyjnych, a prawa właścicielskie do nich przysługują 2645 osobom.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.