Branżowe Centrum Umiejętności

  • Wydrukuj
  • Email
  • Branżowe Centrum Umiejętności. Nazwa wnioskodawcy: Powiat Jarosławski Partner: Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Warszawie Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna  im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu Tytuł przedsięwzięcia: „Branżowe Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu” w ramach Konkursu: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) Nr Umowy: KPO/22/BCU/W/0028 Kwota dofinansowania: 13 000 000,00 PLN Okres realizacji projektu: od: 01.04.2023 do 30.06.2026 Cel główny projektu: W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu powstanie Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie elektroniki, w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Będzie to realizacja ogromnego programu utworzenia 120 branżowych centrów umiejętności, realizujących europejską koncepcję centrów doskonałości zawodowej. Każde takie BCU powstanie w jednej ze 120 dziedzin określonych przez MEiN i ma przyczynić się do zapewnienia wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach, w trwałej współpracy pracodawców i biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego. Utworzenie BCU przy ZSTiO w Jarosławiu będzie realizowane poprzez:działania inwestycyjne – rozbudowa istniejącej infrastruktury (budynek po byłych warsztatach szkolnych przy ZSTiO) na potrzeby BCU wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną oraz instalacjami (sale konferencyjne, laboratoria specjalistyczne z dziedziny elektroniki, sala wystawiennicza, winda, parking podziemny, itp.) dostosowaną w pełni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także zagospodarowaniem otoczenia, zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: pomoce dydaktyczne, maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem BCU, utworzenie struktury instytucjonalnej rozumianej jako wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego i powołanie Rady BCU,zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum.Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w prawie oświatowym powstałe BCU będzie włączone w strukturę ZSTiO. Głównym założeniem funkcjonowania BCU w Jarosławiu będzie realizacja działań w czterech obszarach: Obszar I. Działalność edukacyjno-szkoleniowa – m.in.: organizacja szkoleń zawodowych w dziedzinie elektroniki dla uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz osób dorosłych, prowadzenie szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego, organizacja kursów z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej), umożliwiającej podnoszenie kwalifikacji lub przekwalifikowanie zawodowe, prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu kształcenia zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz studentów, prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, prowadzenie ośrodka egzaminacyjnego w zakresie egzaminów zawodowych lub innych egzaminów w dziedzinie elektroniki. Obszar II. Działalność integrująco-wspierająca – m.in.: wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w dziedzinie elektroniki oraz uczelni w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami prowadzącymi działalność w tej dziedzinie oraz wzmacnianie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w ramach tzw. trójkątów wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy. Obszar III. Działalność innowacyjno-rozwojowa – m.in.: zwiększanie transferu wiedzy i nowych technologii do edukacji, w tym upowszechnianie innowacji w dziedzinie elektroniki oraz upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym Obszar III. Działalność doradczo-promocyjna – m.in.: promowanie platformy kształcenia zawodowego INFOZAWODOWE, promocja zawodów i kształcenia w dziedzinie elektroniki oraz wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy.

Projekt bez nazwy

Nazwa wnioskodawcy: Powiat Jarosławski

Partner: Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Warszawie

Partner: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna  im. Ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

Tytuł przedsięwzięcia:Branżowe Centrum Umiejętności
przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu”

w ramach Konkursu: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów
umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)

Nr Umowy: KPO/22/BCU/W/0028

Kwota dofinansowania: 13 000 000,00 PLN

Okres realizacji projektu: od: 01.04.2023 do 30.06.2026

 

Cel główny projektu:

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu powstanie Branżowe Centrum Umiejętności (BCU) w dziedzinie elektroniki, w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Będzie to realizacja ogromnego programu utworzenia 120 branżowych centrów umiejętności, realizujących europejską koncepcję centrów doskonałości zawodowej. Każde takie BCU powstanie w jednej ze 120 dziedzin określonych przez MEiN i ma przyczynić się do zapewnienia wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach, w trwałej współpracy pracodawców i biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego.

Utworzenie BCU przy ZSTiO w Jarosławiu będzie realizowane poprzez:

  1. działania inwestycyjne – rozbudowa istniejącej infrastruktury (budynek po byłych warsztatach szkolnych przy ZSTiO) na potrzeby BCU wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną oraz instalacjami (sale konferencyjne, laboratoria specjalistyczne z dziedziny elektroniki, sala wystawiennicza, winda, parking podziemny, itp.) dostosowaną w pełni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także zagospodarowaniem otoczenia,
  2. zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: pomoce dydaktyczne, maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem BCU,
  3. utworzenie struktury instytucjonalnej rozumianej jako wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego
    i powołanie Rady BCU,
  1. zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum.

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian w prawie oświatowym powstałe BCU będzie włączone w strukturę ZSTiO.

Głównym założeniem funkcjonowania BCU w Jarosławiu będzie realizacja działań w czterech obszarach:

Obszar I. Działalność edukacyjno-szkoleniowa – m.in.: organizacja szkoleń zawodowych w dziedzinie elektroniki dla uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz osób dorosłych, prowadzenie szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego, organizacja kursów z zakresu edukacji pozaformalnej (sektorowej), umożliwiającej podnoszenie kwalifikacji lub przekwalifikowanie zawodowe, prowadzenie zajęć praktycznych z zakresu kształcenia zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz studentów, prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, prowadzenie ośrodka egzaminacyjnego w zakresie egzaminów zawodowych lub innych egzaminów w dziedzinie elektroniki.

Obszar II. Działalność integrująco-wspierająca – m.in.: wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w dziedzinie elektroniki oraz uczelni w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami prowadzącymi działalność w tej dziedzinie oraz wzmacnianie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym a biznesem w ramach tzw. trójkątów wiedzy: szkoła – uczelnia – pracodawcy.

Obszar III. Działalność innowacyjno-rozwojowa – m.in.: zwiększanie transferu wiedzy i nowych technologii do edukacji, w tym upowszechnianie innowacji w dziedzinie elektroniki oraz upowszechnianie nowatorskich rozwiązań w kształceniu zawodowym

Obszar III. Działalność doradczo-promocyjna – m.in.: promowanie platformy kształcenia zawodowego INFOZAWODOWE, promocja zawodów i kształcenia w dziedzinie elektroniki oraz wspieranie osób
z niepełnosprawnościami w wejściu na rynek pracy.