Powiat Jarosławski realizuje projekt grantowy „Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu”

 • Wydrukuj
 • Email
 • Powiat Jarosławski realizuje projekt grantowy „Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu”.Powiat Jarosławski realizuje projekt grantowy „Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu” finansowanego w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu pod katem dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z  niepełnosprawnościami. W ramach przedsięwzięcia grantowego zaplanowano m.in:zakup oraz wykonanie oznakowania dla lepszego poruszania się po budynku Starostwa dla osób z niepełnosprawnościami wzroku (tabliczki na drzwi z informacją alfabetem Brailla, piktogramy informacyjne pismem wypukłym), dostosowanie klatek schodowych wraz ze stopniami schodów uwzględniając powierzchnie antypoślizgowe,zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności urzędu w  polskim języku migowym, montaż platformy schodowej od strony północno-wschodniej /ul. Jana Pawła II/ w celu ułatwienia dotarcia do budynku osobom niepełnosprawnym na wózkach, montaż automatycznych drzwi wejściowych umożliwiających użytkownikom, korzystającym z platformy schodowej wejście do budynku bez barier, termin realizacji projektu 15.11.2023 r. - 15.10.2024 r.Całkowita wartość projektu wynosi 548 561,00 zł z tego dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 438  848, 80 zł.

 

1.jpg

Powiat Jarosławski realizuje projekt grantowy „Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu” finansowanego w ramach projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu pod katem dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z  niepełnosprawnościami.

W ramach przedsięwzięcia grantowego zaplanowano m.in:

 • zakup oraz wykonanie oznakowania dla lepszego poruszania się po budynku Starostwa dla osób z niepełnosprawnościami wzroku (tabliczki na drzwi z informacją alfabetem Brailla, piktogramy informacyjne pismem wypukłym),
 • dostosowanie klatek schodowych wraz ze stopniami schodów uwzględniając powierzchnie antypoślizgowe,
 • zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności urzędu w  polskim języku migowym,
 • montaż platformy schodowej od strony północno-wschodniej /ul. Jana Pawła II/
  w celu ułatwienia dotarcia do budynku osobom niepełnosprawnym na wózkach,
 • montaż automatycznych drzwi wejściowych umożliwiających użytkownikom, korzystającym z platformy schodowej wejście do budynku bez barier,
 • termin realizacji projektu 15.11.2023 r. - 15.10.2024 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 548 561,00 zł z tego dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 438  848, 80 zł.

6789

 

Załączniki do pobrania

plakat.jpgplik w formacie .JPG (44 Pobrań)