Powiat Jarosławski realizuje projekt „Cyfrowy Powiat”

  • Wydrukuj
  • Email
  • Powiat Jarosławski realizuje projekt „Cyfrowy Powiat”. Powiat Jarosławski realizuje projekt „Cyfrowy Powiat” w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Kwota otrzymanego  grantu wynosi  350 000,00 zł. Celem projektu grantowego Cyfrowy Powiat jest poprawa dostępności powiatu w zakresie realizacji usług publicznych szczególnie w obszarach dostępności cyfrowej oraz cyberbezpieczeństwa. W jego ramach planowane jest zakup urządzeń brzegowych, komputerów, monitorów, laptopów do pracy zdalnej realizowanej w sytuacji braku możliwości wykonywania obowiązków w siedzibie urzędu ( np. pandemia Covid 19), urządzenie UTM i usług umożliwiających dalszą cyfryzację Starostwa. Część grantu przeznaczona zostanie na edukację cyfrową pracowników – informatyków urzędu oraz diagnozę stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Całkowity koszt projektu wynosi 350 000,00 zł i jest w całości  finansowany z Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Okres realizacji projektu: 2022 – 2023

Logotypy__CPPC1.jpg

Powiat Jarosławski realizuje projekt „Cyfrowy Powiat” w  ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT – EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Kwota otrzymanego  grantu wynosi  350 000,00 zł.

Celem projektu grantowego Cyfrowy Powiat jest poprawa dostępności powiatu w zakresie realizacji usług publicznych szczególnie w obszarach dostępności cyfrowej oraz cyberbezpieczeństwa. W jego ramach planowane jest zakup urządzeń brzegowych, komputerów, monitorów, laptopów do pracy zdalnej realizowanej w sytuacji braku możliwości wykonywania obowiązków w siedzibie urzędu ( np. pandemia Covid 19), urządzenie UTM i usług umożliwiających dalszą cyfryzację Starostwa. Część grantu przeznaczona zostanie na edukację cyfrową pracowników – informatyków urzędu oraz diagnozę stanu cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Całkowity koszt projektu wynosi 350 000,00 zł i jest w całości  finansowany z Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.


Okres realizacji projektu: 2022 – 2023

Załączniki do pobrania

Plakat Powiat Jarosławski.jpgplik w formacie .JPG (30 Pobrań)
plakat Cyfrowy Powiat.jpgplik w formacie .JPG (29 Pobrań)