Miasto Radymno

  • Wydrukuj
  • Email
  • Miasto Radymno. Miasto jest położone w Bramie Przemyskiej na lessowym płaskowyżu Pogórza Karpackiego, przechodzącego w dolinę Sanu, rozlokowane na jego lewym brzegu nad rzeką Radą, przy autostradzie A-4 Kraków – Korczowa (granica państwa) – Lwów. Południową granicę miasta stanowi dwutorowa magistrala kolejowa z Krakowa do Przemyśla i dalej do przejścia granicznego w Medyce. Radymno zajmuje obszar o powierzchni 13,54 km², a zamieszkane jest przez ok. 5,5 tys. osób. Głównymi kierunkami rozwoju dla Radymna jest handel - wykorzystujący przygraniczne położenie oraz dogodne rozwiązania komunikacyjne, a także turystyka w oparciu o posiadany zbiornik wodny "ZEK" o powierzchni 70 ha. Atutami miasta jest przygraniczne położenie, korzystny układ komunikacyjny, rozbudowana infrastruktura komunalna. Radymno to także odpowiednie tereny pod inwestycje o dużych powierzchniach (w doskonałym położeniu przy szlakach komunikacyjnych, z łatwym dostępem do infrastruktury komunalnej) oraz wspomniany już zbiornik wodny (I klasa czystości) wykorzystywany do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, z terenami pod rozbudowę bazy turystycznej. W sezonie letnim miasto urządza tu ogólnodostępne kąpielisko strzeżone. Centrum miasta o zabytkowym układzie urbanistycznym usytuowane jest w otoczeniu rynku. W obrębie miasta zachowało się kilkadziesiąt zabytkowych budowli, w większości domów i kamieniczek z XIX i początków XX w. W rynku znajduje się hala targowa zbudowana około 1918 r. Wart uwagi jest też kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, murowany, zbudowany w latach 1724 – 1773 w stylu barokowym, a przy kościele dzwonnica z 1729 r. oraz plebania z drugiej połowy XVIII w.

Miasto jest położone w Bramie Przemyskiej na lessowym płaskowyżu Pogórza Karpackiego, przechodzącego w dolinę Sanu, rozlokowane na jego lewym brzegu nad rzeką Radą, przy autostradzie A-4 Kraków – Korczowa (granica państwa) – Lwów. Południową granicę miasta stanowi dwutorowa magistrala kolejowa z Krakowa do Przemyśla i dalej do przejścia granicznego w Medyce. 

Radymno zajmuje obszar o powierzchni 13,54 km², a zamieszkane jest przez ok. 5,5 tys. osób. Głównymi kierunkami rozwoju dla Radymna jest handel - wykorzystujący przygraniczne położenie oraz dogodne rozwiązania komunikacyjne, a także turystyka w oparciu o posiadany zbiornik wodny "ZEK" o powierzchni 70 ha.

Atutami miasta jest przygraniczne położenie, korzystny układ komunikacyjny, rozbudowana infrastruktura komunalna. Radymno to także odpowiednie tereny pod inwestycje o dużych powierzchniach (w doskonałym położeniu przy szlakach komunikacyjnych, z łatwym dostępem do infrastruktury komunalnej) oraz wspomniany już zbiornik wodny (I klasa czystości) wykorzystywany do celów rekreacyjno-wypoczynkowych, z terenami pod rozbudowę bazy turystycznej. W sezonie letnim miasto urządza tu ogólnodostępne kąpielisko strzeżone.

Centrum miasta o zabytkowym układzie urbanistycznym usytuowane jest w otoczeniu rynku. W obrębie miasta zachowało się kilkadziesiąt zabytkowych budowli, w większości domów i kamieniczek z XIX i początków XX w. W rynku znajduje się hala targowa zbudowana około 1918 r. Wart uwagi jest też kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, murowany, zbudowany w latach 1724 – 1773 w stylu barokowym, a przy kościele dzwonnica z 1729 r. oraz plebania z drugiej połowy XVIII w.