Powiatowa oświata 2019/2020 w pigułce

  • Wydrukuj
  • Email
  • Powiatowa oświata 2019/2020 w pigułce. Podczas 27. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 29 października 2020 r., radni mieli okazję zapoznać się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie jarosławskim za rok szkolny 2019/2020. Podstawowe dane przedstawił im starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Dla zainteresowanych, którzy nie mieli okazji oglądać sesji on-line, przedstawiamy je poniżej. Zostały opracowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Powiatowa oświata 2019/2020 w pigułce SIEĆ SZKÓŁ I PLACÓWEK Powiat Jarosławski jest organem prowadzącym dla 13 szkół i placówek oświatowych. W powiecie jarosławskim jest zarejestrowanych 21 placówek niepublicznych oraz 1 publiczne liceum ogólnokształcące, dla którego organem prowadzącym jest parafia katolicka, w tym 15 dotowanych. STRUKTURA SZKÓŁ I PLACÓWEK. UCZNIOWIE I KADRA. W szkołach powiatu uczy się 5608 uczniów, w 194 oddziałach Licea ogólnokształcące – 1840 uczniów w 60 oddziałach – 32.8% ogólnej liczby uczniów Technika - 2880 uczniów w 103 oddziałach – 51.4% ogólnej liczby uczniów Branżowe szkoły I stopnia - 888 uczniów w 31 oddziałach – 15.8% ogólnej liczby uczniów. W szkołach i placówkach powiatu jarosławskiego nauczyciele zatrudnieni są na 589,44 etatach. Najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani – prawie 75% wszystkich zatrudnionych nauczycieli, prawie 15% to nauczyciele mianowani, a mniej niż 10% stanowią nauczyciele z najniższymi stopniami awansu zawodowego. Ogólna liczba pracowników administracji i obsługi to 130 osób. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW (wybrane) Olimpiady i konkursy szczebla centralnego - 53 osoby. Laureaci szczebla centralnego - 15 osób. m.in: Zawody sportowe – karate kyokuskiu – Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licelanych – wicemistrzyni Europy i mistrzyni Polski. Międzynarodowy Konkurs Kulinarny - Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących  – 2 laureatów. Międzynarodowy Konkurs Poezji - Zespół Szkół Innowacyjnych – 2 laureatów. 4 szkoły zdobyły wyróżnienia tygodnika PERSPEKTYWY:Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Złota Odznaka Liceum im. M. Kopernika – Srebrna Odznaka Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – Srebrna Odznaka Technikum w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych – Brązowa Odznaka.Za osiągnięcia w nauce oraz za inne szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 przyznano łącznie 182 stypendia Starosty Jarosławskiego na łączną kwotę 84 140 zł. EGZAMINY Egzamin maturalny w roku szkolnym 2019/2020 odbył się wyjątkowo w czerwcu. Liceum ogólnokształcące ukończyło 519 absolwentów. Do matury przystąpiło 488 osób, z czego egzamin maturalny zdało 435 absolwentów, co stanowi 89,1% (Polska 87,1%). Technikum ukończyło 491 absolwentów. Do matury przystąpiło 415 osób, z czego 306 zdało ją pozytywnie, czyli 73,7% (Polska 73,1%). W ciągu roku szkolnego odbywają się dwie sesje egzaminów zawodowych. W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminów zawodowych przystąpiło 1286 uczniów technikum i Szkoły Branżowej I stopnia. Egzamin pozytywnie zdało 953 uczniów, co stanowi 74,1%. FINANSOWANIE OŚWIATY Zadania oświatowe szkół i placówek są w całości finansowane z subwencji oświatowej oraz ze środków własnych powiatu. Na rok 2020 przyznana subwencja oświatowa wynosi 78 184 369 zł., z czego na placówki niepubliczne 12 715 764. Pozyskane dofinansowanie realizowanych przez szkoły i placówki programów rządowych oraz projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny w roku szkolnym 2019/2020 wyniosło 1 879 018,42

Podczas 27. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 29 października 2020 r., radni mieli okazję zapoznać się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie jarosławskim za rok szkolny 2019/2020. Podstawowe dane przedstawił im starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Dla zainteresowanych, którzy nie mieli okazji oglądać sesji on-line, przedstawiamy je poniżej. Zostały opracowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Powiatowa oświata 2019/2020 w pigułce

SIEĆ SZKÓŁ I PLACÓWEK

Powiat Jarosławski jest organem prowadzącym dla 13 szkół i placówek oświatowych. W powiecie jarosławskim jest zarejestrowanych 21 placówek niepublicznych oraz 1 publiczne liceum ogólnokształcące, dla którego organem prowadzącym jest parafia katolicka, w tym 15 dotowanych.

STRUKTURA SZKÓŁ I PLACÓWEK. UCZNIOWIE I KADRA.

W szkołach powiatu uczy się 5608 uczniów, w 194 oddziałach

Licea ogólnokształcące – 1840 uczniów w 60 oddziałach – 32.8% ogólnej liczby uczniów

Technika - 2880 uczniów w 103 oddziałach – 51.4% ogólnej liczby uczniów

Branżowe szkoły I stopnia - 888 uczniów w 31 oddziałach – 15.8% ogólnej liczby uczniów.

W szkołach i placówkach powiatu jarosławskiego nauczyciele zatrudnieni są na 589,44 etatach. Najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani – prawie 75% wszystkich zatrudnionych nauczycieli, prawie 15% to nauczyciele mianowani, a mniej niż 10% stanowią nauczyciele z najniższymi stopniami awansu zawodowego. Ogólna liczba pracowników administracji i obsługi to 130 osób.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW (wybrane)

Olimpiady i konkursy szczebla centralnego - 53 osoby. Laureaci szczebla centralnego - 15 osób.

m.in:

Zawody sportowe – karate kyokuskiu – Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licelanych – wicemistrzyni Europy i mistrzyni Polski.

Międzynarodowy Konkurs Kulinarny - Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących  – 2 laureatów.

Międzynarodowy Konkurs Poezji - Zespół Szkół Innowacyjnych – 2 laureatów.

4 szkoły zdobyły wyróżnienia tygodnika PERSPEKTYWY:

  • Technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – Złota Odznaka
  • Liceum im. M. Kopernika – Srebrna Odznaka
  • Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – Srebrna Odznaka
  • Technikum w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych – Brązowa Odznaka.

Za osiągnięcia w nauce oraz za inne szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 przyznano łącznie 182 stypendia Starosty Jarosławskiego na łączną kwotę 84 140 zł.    

EGZAMINY

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2019/2020 odbył się wyjątkowo w czerwcu.

Liceum ogólnokształcące ukończyło 519 absolwentów. Do matury przystąpiło 488 osób, z czego egzamin maturalny zdało 435 absolwentów, co stanowi 89,1% (Polska 87,1%).

Technikum ukończyło 491 absolwentów. Do matury przystąpiło 415 osób, z czego 306 zdało ją pozytywnie, czyli 73,7% (Polska 73,1%).

W ciągu roku szkolnego odbywają się dwie sesje egzaminów zawodowych. W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminów zawodowych przystąpiło 1286 uczniów technikum i Szkoły Branżowej I stopnia. Egzamin pozytywnie zdało 953 uczniów, co stanowi 74,1%.

FINANSOWANIE OŚWIATY

Zadania oświatowe szkół i placówek są w całości finansowane z subwencji oświatowej oraz ze środków własnych powiatu. Na rok 2020 przyznana subwencja oświatowa wynosi 78 184 369 zł., z czego na placówki niepubliczne 12 715 764.

Pozyskane dofinansowanie realizowanych przez szkoły i placówki programów rządowych oraz projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny w roku szkolnym 2019/2020 wyniosło 1 879 018,42