Stypendia Starosty Jarosławskiego przyznane

  • Wydrukuj
  • Email
  • Stypendia Starosty Jarosławskiego przyznane. „Umysły są jak spadochrony, działają tylko wtedy, gdy są otwarte” Thomas Dewar Już kolejny raz starosta jarosławski Stanisław Kłopot przyznał stypendia za wyniki w nauce oraz za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia najzdolniejszym uczniom szkół ponadpodstawowych powiatu jarosławskiego. Za ubiegły rok szkolny przyznano 254 stypendia, o łącznej wartości 163 700 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Jarosławskiego, stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który na zakończenie roku szkolnego osiągnął średnią ocen co najmniej 4.90 oraz ocenę z zachowania co najmniej dobrą. Stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia może otrzymać uczeń, który na zakończenie roku szkolnego osiągnął średnią ocen co najmniej 4.80, ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz jest laureatem lub finalistą międzynarodowej lub krajowej olimpiady przedmiotowej.I Liceum Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika – 103 stypendystów Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego – 65 stypendystów Zespół Szkół Innowacyjnych – 32 stypendystów Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Banacha – 26 stypendystów Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej – 13 stypendystów Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej – 9 stypendystów Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego – 6 stypendystów- Wszystkim stypendystom gratulujemy naukowych osiągnięć i rozwijania poznawczej pasji oraz dziękujemy za godne reprezentowanie swoich szkół i Jarosławskiego Powiatu w regionie i w Polsce – mówi starosta St. Kłopot. -  Gratulujemy również ich rodzicom i opiekunom. Dzięki Państwa pomocy i wsparciu uczniowie mogli osiągać tak znaczące wyniki w nauce, kształtować swoje postawy oraz odnosić sukcesy w olimpiadach i w konkursach – dodaje starosta, a uzupełnia naczelnik wydziału edukacji i spraw społecznych, Marta Kurpiel - Podziękowania i wyrazy uznania zostały skierowane również do nauczycieli i wychowawców, bez których pracy, wsparcia i pomocy uczniowie nie rozwijaliby swoich umiejętności i zainteresowań i nie osiągnęli tak znaczących sukcesów.

„Umysły są jak spadochrony, działają tylko wtedy, gdy są otwarte” Thomas Dewar

Już kolejny raz starosta jarosławski Stanisław Kłopot przyznał stypendia za wyniki w nauce oraz za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia najzdolniejszym uczniom szkół ponadpodstawowych powiatu jarosławskiego. Za ubiegły rok szkolny przyznano 254 stypendia, o łącznej wartości 163 700 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Jarosławskiego, stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który na zakończenie roku szkolnego osiągnął średnią ocen co najmniej 4.90 oraz ocenę z zachowania co najmniej dobrą. Stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia może otrzymać uczeń, który na zakończenie roku szkolnego osiągnął średnią ocen co najmniej 4.80, ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz jest laureatem lub finalistą międzynarodowej lub krajowej olimpiady przedmiotowej.

  • I Liceum Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika – 103 stypendystów
  • Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego – 65 stypendystów
  • Zespół Szkół Innowacyjnych – 32 stypendystów
  • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Banacha – 26 stypendystów
  • Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej – 13 stypendystów
  • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej – 9 stypendystów
  • Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego – 6 stypendystów

- Wszystkim stypendystom gratulujemy naukowych osiągnięć i rozwijania poznawczej pasji oraz dziękujemy za godne reprezentowanie swoich szkół i Jarosławskiego Powiatu w regionie i w Polsce – mówi starosta St. Kłopot. -  Gratulujemy również ich rodzicom i opiekunom. Dzięki Państwa pomocy i wsparciu uczniowie mogli osiągać tak znaczące wyniki w nauce, kształtować swoje postawy oraz odnosić sukcesy w olimpiadach i w konkursach – dodaje starosta, a uzupełnia naczelnik wydziału edukacji i spraw społecznych, Marta Kurpiel - Podziękowania i wyrazy uznania zostały skierowane również do nauczycieli i wychowawców, bez których pracy, wsparcia i pomocy uczniowie nie rozwijaliby swoich umiejętności i zainteresowań i nie osiągnęli tak znaczących sukcesów.