Sukces młodych konstruktorów z Jarosławia w prestiżowych, ogólnopolskich zmaganiach!

  • Wydrukuj
  • Email
  • Sukces młodych konstruktorów z Jarosławia w prestiżowych, ogólnopolskich zmaganiach!. Znane są już wyniki ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w roku 2021. Projekt z Jarosławia - BeeApp - Pasieka na miarę XXI wieku/Inteligentny dom dla pszczół - zajął 1 miejsce w bloku A w kategorii usprawnienia softwarowo-techniczne! Kategoria ta obejmuje przede wszystkim ciekawe, użyteczne pomysły dot. programów komputerowych, które w ścisłym powiązaniu z konkretnymi urządzeniami technicznymi nadają się do praktycznego wykorzystania w domu, małym lub średnim przedsiębiorstwie, wytwarzającym dobra materialne. W skład zespołu wchodzą uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Jarosławia: Eryk Maśkiewicz, Hubert Misiąg oraz Michał Pędziński z kierunku technik elektronik. Co ważne, laureaci olimpiady otrzymują cenione przez uczelnie indeksy, pozwalające uzyskać maksymalną ilość punktów rekrutacyjnych na studiach. - Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości została podzielona na dwa poszczególne bloki tematyczne: Blok A – Innowacje Techniczne oraz Blok B – Wynalazczość. Jest ona organizowana przez  Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, nakłada szczególny nacisk na nabycie praktycznych umiejętności z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego – opisuje te prestiżowe zmagania Eryk Maśkiewicz ze zwycięskiego zespołu. - Nasz zespół zakończył również realizację projektu społecznego „BeeApp na platformie Zwolnieni z Teorii”. Realizowany jako projekt technologiczny z tematyką ekologii i natury wspiera pszczelarzy – dodaje Eryk Maśkiewicz. - Stworzyliśmy stronę beeapp.pl oraz aplikację na urządzenia mobilne. Projekt uzyskał 5625 punktów z 6000 możliwych dzięki czemu zakwalifikował się do rywalizacji w wielkim finale z najlepszymi projektami o nagrodę „Złotego Wilka”.

Znane są już wyniki ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w roku 2021. Projekt z Jarosławia - BeeApp - Pasieka na miarę XXI wieku/Inteligentny dom dla pszczół - zajął 1 miejsce w bloku A w kategorii usprawnienia softwarowo-techniczne!

Kategoria ta obejmuje przede wszystkim ciekawe, użyteczne pomysły dot. programów komputerowych, które w ścisłym powiązaniu z konkretnymi urządzeniami technicznymi nadają się do praktycznego wykorzystania w domu, małym lub średnim przedsiębiorstwie, wytwarzającym dobra materialne.

W skład zespołu wchodzą uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Jarosławia: Eryk Maśkiewicz, Hubert Misiąg oraz Michał Pędziński z kierunku technik elektronik. Co ważne, laureaci olimpiady otrzymują cenione przez uczelnie indeksy, pozwalające uzyskać maksymalną ilość punktów rekrutacyjnych na studiach.

 - Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości została podzielona na dwa poszczególne bloki tematyczne: Blok A – Innowacje Techniczne oraz Blok B – Wynalazczość. Jest ona organizowana przez  Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, nakłada szczególny nacisk na nabycie praktycznych umiejętności z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego – opisuje te prestiżowe zmagania Eryk Maśkiewicz ze zwycięskiego zespołu.

- Nasz zespół zakończył również realizację projektu społecznego „BeeApp na platformie Zwolnieni z Teorii”. Realizowany jako projekt technologiczny z tematyką ekologii i natury wspiera pszczelarzy – dodaje Eryk Maśkiewicz. - Stworzyliśmy stronę beeapp.pl oraz aplikację na urządzenia mobilne. Projekt uzyskał 5625 punktów z 6000 możliwych dzięki czemu zakwalifikował się do rywalizacji w wielkim finale z najlepszymi projektami o nagrodę „Złotego Wilka”.

Logo Beeapp