Matura 2021 w powiecie jarosławskim w statystykach

 • Wydrukuj
 • Email
 • Matura 2021 w powiecie jarosławskim w statystykach. 5 lipca br. CKE ogłosiła wyniki matur 2021 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym – maj 2021, przystąpiło 273 419 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (61.3% w liceach ogólnokształcących oraz 38.7% w technikach). W tym roku absolwenci szkół ponadgimnazjalnych nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego w części ustnej oraz z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Spośród wszystkich zdających egzamin maturalny zdało 74.5% osób; w tym: 81% w LO oraz 64% w technikach. Prawo do poprawy egzaminu maturalnego (jeden niezdany przedmiot obowiązkowy) w sierpniu ma 17.7% maturzystów, w tym: 13.2% w LO oraz 24.9% w technikach. W szkołach ponadpodstawowych powiatu jarosławskiego do matury 2021 przystąpiło 1027 tegorocznych absolwentów, w tym: 482 osoby w liceach ogólnokształcących – 47% ogółu absolwentów oraz 545 osób w technikach – 53% ogółu absolwentów. Maturę z pozytywnym wynikiem złożyło 75.2 % wszystkich absolwentów,  w tym: 86.7% absolwentów LO oraz 64.4% absolwentów technikum. - Oczywiście egzaminy maturalne objęły również powiat jarosławski. I chociaż ten rok szkolny był trudny, ze względu na pandemię koronawirusa i wszystkie zawirowania systemu oświaty z tym związane, ciesze się, że nasze szkoły ciągle utrzymują wysoki poziom - komentuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot. - Liczę także, że przyszły rok będzie jeszcze lepszy. Sukces maturalny w poszczególnych szkołach był zróżnicowany i przedstawiał się następująco:Wśród 191 absolwentów I LO im. M. Kopernika 179 osób egzamin zdało – 93.7%, a 10 osób ma prawo do poprawki w sierpniu. Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych ukończyło 216 absolwentów, z czego 90% zdało egzamin maturalny i wszyscy mają prawo do egzaminu poprawkowego, w tym: w LO zdało 89%, a w technikum 93% absolwentów. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ukończyło 127 osób, a egzamin maturalny zdało 85.7% absolwentów. 9.5% absolwentów, którzy nie zdały ma matury ma prawo do poprawki w sierpniu. W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących z 118 absolwentów maturę zdało 65% osób; w tym: 72.2% w LO oraz 61.5% w technikum. Prawie 22% uczniów ma prawo do poprawki. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących ukończyło 76 absolwentów. Egzamin maturalny pomyślnie zdało 64.3% osób; w tym: 64% w LO i 65% w technikum. 28.6% absolwentów ma prawo do egzaminu poprawkowego. W Zespole Szkół Innowacyjnych, wśród 147 osób, które przystąpiło do egzaminu maturalnego 56.5% zdało go pozytywnie, w tym: 70% w LO i 52.6% w technikum. 52 osoby mają prawo do egzaminu poprawkowego (35.4%). W Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących spośród 104 osób przystępujących do matury 55% zdało ją pozytywnie, a prawie 29% ma prawo do egzaminu poprawkowego. W Zespole Szkół Zawodowych i Rolniczych do matury przystąpiły 24 osoby, z czego 5 absolwentów pozytywnie ją zdało, a 13 osób ma prawo do egzaminu poprawkowego. W LO dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wśród 11 absolwentów, którzy przystąpili do matury, 4 osoby zdały ją pozytywnie, a następne 4 mają prawo do poprawki w sierpniu.- Wszystkim Absolwentom, którzy zdali egzamin maturalny, ich Rodzicom, Opiekunom oraz Nauczycielom serdecznie gratuluję. Życzę powodzenia i sukcesów w dalszych wyborach. Uczniom, którzy zmierzą się z egzaminami poprawkowymi w sierpniu życzę dobrych wyników i maturalnego sukcesu. Wszystkim pozostałym gratuluję ukończenia szkoły i zachęcam do wytężonej pracy przez nadchodzący rok szkolny, aby możliwe było przeskoczenie maturalnej poprzeczki w roku 2022 - podsumowuje krótko wyniki egzaminu maturalnego Marta Kurpiel, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.
Zdj. ilustracyjne. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w ZSDGiL w Jarosławiu.

5 lipca br. CKE ogłosiła wyniki matur 2021 r. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym – maj 2021, przystąpiło 273 419 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (61.3% w liceach ogólnokształcących oraz 38.7% w technikach). W tym roku absolwenci szkół ponadgimnazjalnych nie mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego w części ustnej oraz z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Spośród wszystkich zdających egzamin maturalny zdało 74.5% osób; w tym: 81% w LO oraz 64% w technikach. Prawo do poprawy egzaminu maturalnego (jeden niezdany przedmiot obowiązkowy) w sierpniu ma 17.7% maturzystów, w tym: 13.2% w LO oraz 24.9% w technikach.

W szkołach ponadpodstawowych powiatu jarosławskiego do matury 2021 przystąpiło 1027 tegorocznych absolwentów, w tym: 482 osoby w liceach ogólnokształcących – 47% ogółu absolwentów oraz 545 osób w technikach – 53% ogółu absolwentów. Maturę z pozytywnym wynikiem złożyło 75.2 % wszystkich absolwentów,  w tym: 86.7% absolwentów LO oraz 64.4% absolwentów technikum.

- Oczywiście egzaminy maturalne objęły również powiat jarosławski. I chociaż ten rok szkolny był trudny, ze względu na pandemię koronawirusa i wszystkie zawirowania systemu oświaty z tym związane, ciesze się, że nasze szkoły ciągle utrzymują wysoki poziom - komentuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot. - Liczę także, że przyszły rok będzie jeszcze lepszy.

Sukces maturalny w poszczególnych szkołach był zróżnicowany i przedstawiał się następująco:

 1. Wśród 191 absolwentów I LO im. M. Kopernika 179 osób egzamin zdało – 93.7%, a 10 osób ma prawo do poprawki w sierpniu.
 2. Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych ukończyło 216 absolwentów, z czego 90% zdało egzamin maturalny i wszyscy mają prawo do egzaminu poprawkowego, w tym: w LO zdało 89%, a w technikum 93% absolwentów.
 3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ukończyło 127 osób, a egzamin maturalny zdało 85.7% absolwentów. 9.5% absolwentów, którzy nie zdały ma matury ma prawo do poprawki w sierpniu.
 4. W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących z 118 absolwentów maturę zdało 65% osób; w tym: 72.2% w LO oraz 61.5% w technikum. Prawie 22% uczniów ma prawo do poprawki.
 5. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących ukończyło 76 absolwentów. Egzamin maturalny pomyślnie zdało 64.3% osób; w tym: 64% w LO i 65% w technikum. 28.6% absolwentów ma prawo do egzaminu poprawkowego.
 6. W Zespole Szkół Innowacyjnych, wśród 147 osób, które przystąpiło do egzaminu maturalnego 56.5% zdało go pozytywnie, w tym: 70% w LO i 52.6% w technikum. 52 osoby mają prawo do egzaminu poprawkowego (35.4%).
 7. W Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących spośród 104 osób przystępujących do matury 55% zdało ją pozytywnie, a prawie 29% ma prawo do egzaminu poprawkowego.
 8. W Zespole Szkół Zawodowych i Rolniczych do matury przystąpiły 24 osoby, z czego 5 absolwentów pozytywnie ją zdało, a 13 osób ma prawo do egzaminu poprawkowego.
 9. W LO dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wśród 11 absolwentów, którzy przystąpili do matury, 4 osoby zdały ją pozytywnie, a następne 4 mają prawo do poprawki w sierpniu.

 - Wszystkim Absolwentom, którzy zdali egzamin maturalny, ich Rodzicom, Opiekunom oraz Nauczycielom serdecznie gratuluję. Życzę powodzenia i sukcesów w dalszych wyborach. Uczniom, którzy zmierzą się z egzaminami poprawkowymi w sierpniu życzę dobrych wyników i maturalnego sukcesu. Wszystkim pozostałym gratuluję ukończenia szkoły i zachęcam do wytężonej pracy przez nadchodzący rok szkolny, aby możliwe było przeskoczenie maturalnej poprzeczki w roku 2022 - podsumowuje krótko wyniki egzaminu maturalnego Marta Kurpiel, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.