O modelach Współpracy szkół ponadpodstawowych z uczelniami wyższymi

  • Wydrukuj
  • Email
  • O modelach Współpracy szkół ponadpodstawowych z uczelniami wyższymi. Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół kształcących w zawodzie: Technik technologii żywności Jednym z głównych zadań szkoły kształcącej zawodowo jest przygotowanie swoich uczniów do podjęcia pracy zawodowej. W związku z tym, że przełom XX i XXI wieku przyniósł duży stopień uprzemysłowienia sektorów społeczno – gospodarczych, powstanie globalnego rynku, ogromny postęp w przekazywaniu informacji oraz szybki postęp naukowo- techniczny wystąpiła potrzeba dostosowania systemu edukacji do oczekiwań zmieniającego się rynku pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz potrzebie dostosowania kształcenia zawodowego do stale zmieniającego się branżowego rynku pracy Powiat Jarosławski opracował projekt: „„Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”. Projekt zakładał taką modyfikację programu nauczania w zawodzie: technik technologii żywności, która pozwoli Zespołowi Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu (od 1.09.2022 r. zmiana nazwy szkoły: Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu) we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu dostosować kształcenie zawodowe uczniów do potrzeb pracodawców branży rolno – spożywczej. W ramach ww. projektu zmodyfikowano program nauczania wg rekomendacji Rady Programowej, przygotowano materiały dla nauczycieli i uczniów, przeprowadzono zajęcia na wyższej uczelni z wykorzystaniem jej bazy i kadry, zakupiono dla szkoły nowe laboratorium, zorganizowano dwie profesjonalne wizyty studyjne u pracodawców, zapoznano uczniów i nauczycieli z nowymi technologiami, podniesiono kompetencje zawodowe nauczycieli oraz zorganizowano indywidualne zajęcia dla uczniów w zakresie kształcenia kompetencji personalno – społecznych. W wyniku zrealizowanego projektu powstał uniwersalny model współpracy. Model obejmuje trzy obszary: współpracę różnych podmiotów, działanie, czyli realizację różnych zadań oraz badanie, czyli ewaluację przebiegu działań. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z: Modelem współpracy Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu. Jeśli opracowanie zachęciły Państwa do zastosowania rozwiązań w Waszych szkołach, zapraszamy do podpisania deklaracji dotyczącej wykorzystania wypracowanych w naszym projekcie rozwiązań organizacyjnych w zakresie współpracy szkoły zawodowej i wyższej uczelni dla zawodu: technik technologii żywności. Deklarację można przekazać na adres: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław lub na adres e-mail: oswiata@powiat.jaroslaw.pl .

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół kształcących w zawodzie:

Technik technologii żywności

 

Jednym z głównych zadań szkoły kształcącej zawodowo jest przygotowanie swoich uczniów do podjęcia pracy zawodowej. W związku z tym, że przełom XX i XXI wieku przyniósł duży stopień uprzemysłowienia sektorów społeczno – gospodarczych, powstanie globalnego rynku, ogromny postęp w przekazywaniu informacji oraz szybki postęp naukowo- techniczny wystąpiła potrzeba dostosowania systemu edukacji do oczekiwań zmieniającego się rynku pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców oraz potrzebie dostosowania kształcenia zawodowego do stale zmieniającego się branżowego rynku pracy Powiat Jarosławski opracował projekt: „„Współpraca w ramach branży spożywczej szansą na rozwój regionu”. Projekt zakładał taką modyfikację programu nauczania w zawodzie: technik technologii żywności, która pozwoli Zespołowi Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu (od 1.09.2022 r. zmiana nazwy szkoły: Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu) we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu dostosować kształcenie zawodowe uczniów do potrzeb pracodawców branży rolno – spożywczej. W ramach ww. projektu zmodyfikowano program nauczania wg rekomendacji Rady Programowej, przygotowano materiały dla nauczycieli i uczniów, przeprowadzono zajęcia na wyższej uczelni z wykorzystaniem jej bazy i kadry, zakupiono dla szkoły nowe laboratorium, zorganizowano dwie profesjonalne wizyty studyjne u pracodawców, zapoznano uczniów i nauczycieli z nowymi technologiami, podniesiono kompetencje zawodowe nauczycieli oraz zorganizowano indywidualne zajęcia dla uczniów w zakresie kształcenia kompetencji personalno – społecznych.

W wyniku zrealizowanego projektu powstał uniwersalny model współpracy.

Model obejmuje trzy obszary: współpracę różnych podmiotów, działanie, czyli realizację różnych zadań oraz badanie, czyli ewaluację przebiegu działań.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z:

Modelem współpracy Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Jarosławiu z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu.

Jeśli opracowanie zachęciły Państwa do zastosowania rozwiązań w Waszych szkołach, zapraszamy do podpisania deklaracji dotyczącej wykorzystania wypracowanych w naszym projekcie rozwiązań organizacyjnych w zakresie współpracy szkoły zawodowej i wyższej uczelni dla zawodu: technik technologii żywności.

Deklarację można przekazać na adres: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .