Ekopracownie OZE w KOPERNIKU i ZSBiO

  • Wydrukuj
  • Email
  • Ekopracownie OZE w KOPERNIKU i ZSBiO. 27 czerwca 2023 roku w ramach programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły” nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a Powiatem Jarosławskim. Sygnatariuszami z ramienia Powiatu byli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot oraz Wicestarosta Mariusz Trojak. Na spotkaniu były obecne: Pani Dyrektor Jolanta Moskwa oraz Pani Dyrektor Dorota Kaleta. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu oraz w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu zostaną utworzone nowoczesne ekopracownie. Dzięki dotacji uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania swoich zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz odnawialnych źródeł energii. Projekt budowy nowoczesnej EKOPRACOWNI ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Informacja prasowa (tekst, zdj.) I LO w Jarosławiu

27 czerwca 2023 roku w ramach programu „Ekopracownie – zielone serce szkoły” nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a Powiatem Jarosławskim. Sygnatariuszami z ramienia Powiatu byli: Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot oraz Wicestarosta Mariusz Trojak. Na spotkaniu były obecne: Pani Dyrektor Jolanta Moskwa oraz Pani Dyrektor Dorota Kaleta.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu oraz w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu zostaną utworzone nowoczesne ekopracownie. Dzięki dotacji uczniowie zyskają przyjazne miejsca do nauki i rozwijania swoich zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz odnawialnych źródeł energii.

Projekt budowy nowoczesnej EKOPRACOWNI ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

Informacja prasowa (tekst, zdj.) I LO w Jarosławiu