Centra logistyczne

  • Wydrukuj
  • Email
  • Centra logistyczne. Poza dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową na inwestorów czeka również rozwinięta baza logistyczna. Poza dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową na inwestorów czeka również rozwinięta baza logistyczna. Centrum Logistyczne Medyka - Żurawica W pobliżu granicy z Ukrainą znajduje się Centrum Logistyczne Medyka - Żurawica prowadzone przez PKP Cargo. Centrum obsługuje wymianę handlową głównie pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Ukrainą i Rosją. Posiada 6 terminali przystosowanych do przeładunku wszelkich materiałów i specjalizuje się w przeładunku towarów w rejonie kolejowego przejścia granicznego z Ukrainą Medyka-Mościska. Korczowa Dolina W bezpośrednim sąsiedztwie granicy polsko-ukraińskiej przy autostradzie A4 zlokalizowane jest Centrum Handlu Dolina Korczowa. Docelowo funkcjonować będą trzy hale: Kijowska, Lwowska i Doniecka z parkingiem na 2 200 miejsc. Dolina Korczowa będzie zapewniać parking, obecność na miejscu służb celnych, powierzchnie handlowe, hotel, stację benzynową, warsztat samochodowy i centrum części zapasowych. Centrum logistyczne będzie mogło pomieścić logistykę, centrum dystrybucji i przechowywania towarów, w tym chłodzonych oraz zakłady produkcyjne. Centrum znajduje się w strefie ruchu bezwizowego. Ruch dla samochodów ciężarowych będzie wyłączony na ostatnim odcinku autostrady do przejścia granicznego. Wszystkie ciężarówki będą zobowiązane do opuszczenia autostrady na ostatnim zjeździe przed granicą i drogą krajową nr 4 będą zobowiązane dojechać, obok Doliny Korczowa, do przejścia granicznego. Korczowa Logistics Park Na terenie przygranicznym w miejscowości Młyny (gmina Radymno) powstaje także park magazynowo - produkcyjny klasy A, o powierzchni ponad 50 000 m 2 - Korczowa Logistic Park. Jest on zlokalizowany w odległości około 1,5 km od węzła komunikacyjnego autostrady A4 „Węzeł Korczowa", w strefie ruchu bezwizowego z Ukrainą. W ramach projektu powstaną trzy budynki o funkcji magazynowej lub produkcyjnej z powierzchnią biurową, parkingami, możliwością produkcji i skorzystania z szeroko pojętych usług logistycznych. Ze względu na swoje strategiczne położenie w Trzecim Transeuropejskim Korytarzu Transportowym, biegnącym z Europy Zachodniej na Ukrainę projekt jest adresowany do firm z całej Europy. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji nastąpiło w 2016 r. Poza granicami Powiatu Jarosławskiego na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowanych jest dodatkowo kilkanaście wyspecjalizowanych centrów logistycznych obsługujących inwestorów, m.in. w Rzeszowie i w Głogowie Małopolskim.

Poza dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową na inwestorów czeka również rozwinięta baza logistyczna.

Poza dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową na inwestorów czeka również rozwinięta baza logistyczna.

Centrum Logistyczne Medyka - Żurawica

W pobliżu granicy z Ukrainą znajduje się Centrum Logistyczne Medyka - Żurawica prowadzone przez PKP Cargo. Centrum obsługuje wymianę handlową głównie pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Ukrainą i Rosją. Posiada 6 terminali przystosowanych do przeładunku wszelkich materiałów i specjalizuje się w przeładunku towarów w rejonie kolejowego przejścia granicznego z Ukrainą Medyka-Mościska.

Korczowa Dolina

W bezpośrednim sąsiedztwie granicy polsko-ukraińskiej przy autostradzie A4 zlokalizowane jest Centrum Handlu Dolina Korczowa. Docelowo funkcjonować będą trzy hale: Kijowska, Lwowska i Doniecka z parkingiem na 2 200 miejsc. Dolina Korczowa będzie zapewniać parking, obecność na miejscu służb celnych, powierzchnie handlowe, hotel, stację benzynową, warsztat samochodowy i centrum części zapasowych. Centrum logistyczne będzie mogło pomieścić logistykę, centrum dystrybucji i przechowywania towarów, w tym chłodzonych oraz zakłady produkcyjne. Centrum znajduje się w strefie ruchu bezwizowego.

Ruch dla samochodów ciężarowych będzie wyłączony na ostatnim odcinku autostrady do przejścia granicznego. Wszystkie ciężarówki będą zobowiązane do opuszczenia autostrady na ostatnim zjeździe przed granicą i drogą krajową nr 4 będą zobowiązane dojechać, obok Doliny Korczowa, do przejścia granicznego.

Korczowa Logistics Park

Na terenie przygranicznym w miejscowości Młyny (gmina Radymno) powstaje także park magazynowo - produkcyjny klasy A, o powierzchni ponad 50 000 m 2 - Korczowa Logistic Park. Jest on zlokalizowany w odległości około 1,5 km od węzła komunikacyjnego autostrady A4 „Węzeł Korczowa", w strefie ruchu bezwizowego z Ukrainą. W ramach projektu powstaną trzy budynki o funkcji magazynowej lub produkcyjnej z powierzchnią biurową, parkingami, możliwością produkcji i skorzystania z szeroko pojętych usług logistycznych. Ze względu na swoje strategiczne położenie w Trzecim Transeuropejskim Korytarzu Transportowym, biegnącym z Europy Zachodniej na Ukrainę projekt jest adresowany do firm z całej Europy. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji nastąpiło w 2016 r.

Poza granicami Powiatu Jarosławskiego na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowanych jest dodatkowo kilkanaście wyspecjalizowanych centrów logistycznych obsługujących inwestorów, m.in. w Rzeszowie i w Głogowie Małopolskim.