Konkurs "Z Babcinej Spiżarni" 2022

  • Wydrukuj
  • Email
  • Konkurs "Z Babcinej Spiżarni" 2022. Konkurs "Z babcinej spiżarni" skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie aktywizacji społecznej kobiet z terenu powiatu jarosławskiego.Jednym z jego głównych celów jest prezentacja kuchni regionalnej i dziedzictwa kulinarnego Ziemi Jarosławskiej. Komisja konkursowa będzie oceniać przetwory tradycyjne w 3 kategoriach: owoce, warzywa oraz mięso i ryby. Tegoroczna 11 edycja odbędzie się 19 listopada 2022 r. w Rokietnicy Woli. Organizatorem konkursu "Z babcinej spiżarni" jest Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot przy współpracy z Wójtem Gminy Rokietnica Witoldem Szajnym, Powiatową Radą Kół Gospodyń Wiejskich w Jarosławiu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Konkurs swym patronatem honorowym objął poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza online, w terminie od 2 do 6 listopada 2022 r. Będzie on dostępny pod  linkiem. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator powiadomi telefonicznie organizacje, które zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie. Wydarzenie odbywa się jedynie z udziałem przedstawicieli zarejestrowanych KGW i stowarzyszeń. Regulamin wraz z załącznikami poniżej, jako załączniki.

Konkurs "Z babcinej spiżarni" skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie aktywizacji społecznej kobiet z terenu powiatu jarosławskiego.Jednym z jego głównych celów jest prezentacja kuchni regionalnej i dziedzictwa kulinarnego Ziemi Jarosławskiej. Komisja konkursowa będzie oceniać przetwory tradycyjne w 3 kategoriach: owoce, warzywa oraz mięso i ryby.

Tegoroczna 11 edycja odbędzie się 19 listopada 2022 r. w Rokietnicy Woli.

Organizatorem konkursu "Z babcinej spiżarni" jest Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot przy współpracy z Wójtem Gminy Rokietnica Witoldem Szajnym, Powiatową Radą Kół Gospodyń Wiejskich w Jarosławiu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Konkurs swym patronatem honorowym objął poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan.

Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez wypełnienie formularza online, w terminie od 2 do 6 listopada 2022 r. Będzie on dostępny pod  linkiem.

Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator powiadomi telefonicznie organizacje, które zostały zakwalifikowane do udziału w konkursie. Wydarzenie odbywa się jedynie z udziałem przedstawicieli zarejestrowanych KGW i stowarzyszeń. Regulamin wraz z załącznikami poniżej, jako załączniki.

Załączniki do pobrania

Regulamin 2022.pdfplik w formacie .PDF (164 Pobrań)
Załącznik nr 1 Receptury.docxplik w formacie .DOCX (108 Pobrań)