Trasy Nordic walking

TRASA NR 10 (zielona)
długość 5 km; czas przejścia ok. 1 godz.

Łatwa i przyjemna trasa. Przebieg szlaku ma formę pętli o długości 5 km i poprowadzony jest dobrej jakości asfaltowymi drogami lokalnymi i fragmentem ścieżki o miękkim podłożu. Marsz rozpoczynamy przy Szkole Podstawowej w Muninie, skąd po przejściu drogi krajowej 94, początkowo asfaltową, a następnie gruntową drogą, dochodzimy do przejazdu pod torami kolejowymi. Wchodzimy na asfalt i po sforsowaniu torów, idziemy drogą biegnącą równolegle do torów kolejowych. Po 300 metrach droga do Morawska skręca ostro w prawo. My maszerujemy nadal równolegle do torów ulicą Kolejową i po minięciu posterunku dróżnika skręcamy w lewo, przechodząc przez tory. Po kilometrze dochodzimy do miejsca, w które z prawej strony przychodzą szlaki: czerwony i czarny. Skręcamy w lewo i pomiędzy zabudowaniami Muniny po kilometrze dochodzimy do startu/mety zlokalizowanej przy szkole.

TRASA NR 11 (czerwona)
długość 10 km; czas przejścia ok. 2 godz.

Ciekawa trasa przeznaczona zarówno dla początkujących, jak również zaawansowanych maszerów. Wyjście na trasę zlokalizowane jest przy Szkole Podstawowej w Muninie. Po wykonaniu rozgrzewki, za znakami szlaku, przechodzimy przez drogę 94 i gruntową drogą dochodzimy do przejścia kolejowego. Po wejściu na asfalt ruszamy w kierunku Morawska. W lewo odchodzi zielony szlak a my po pokonaniu 3 kilometrów dochodzimy do krzyżówki. Na prawo Mendlówka, my skręcamy w lewo na Morawsko. Kilometr dalej kolejne rozwidlenie. Tu kierujemy się w lewo i opłotkami Morawska wchodzimy na gruntową drogę biegnącą w kierunku Tuczemp. Charakterystycznym tunelem o ostrym, łukowym sklepieniu przechodzimy pod torami i dochodzimy do asfaltu. Początkowo asfaltem, a następnie gruntową drogą dochodzimy do kamiennego wiaduktu nad boczną odnogą torów kolejowych. Przekraczamy go i bezpieczną asfaltową drogą pomiędzy zabudowaniami Muniny, po niespełna 2 kilometrach dochodzimy do szkoły zamykając 10 kilometrową pętlę.

TRASA NR 12 (czarna)
długość 15 km; czas przejścia ok. 3 godz.

Najdłuższa z wchodzących w skład Nordic Walking Park „Sportowa dolina Gminy Jarosław” 15 kilometrowa trasa oznakowana kolorem czarnym. Pokonanie trasy wymaga dobrej kondycji fizycznej. Miejsce wyjścia na trasę, podobnie jak w przypadku pozostałych tras, usytuowane jest przy Szkole Podstawowej w Muninie.

Początkowo jej przebieg pokrywa się z trasą zieloną, która po przejściu pod wiaduktem skręca w lewo wzdłuż torów. My idziemy prosto, asfaltową drogą i na 3 kilometrze trasy skręcamy w lewo. Po kolejnym kilometrze droga rozwidla się. W lewo odchodzi szlak czerwony, a my podążamy w prawo. Wchodzimy do miejscowości Morawsko i na skrzyżowaniu dróg skręcamy w prawo. Obchodzimy dookoła łąkę, przez którą przepływa potok Morawski Łęg i dochodzimy do stawu z uroczym molo pośrodku. Za stawem droga skręca w prawo i opuszcza asfalt na blisko 2 kilometry. Po dojściu do krzyżówki skręcamy w lewo i za moment łączymy się ze znakami czerwonego szlaku. Tu szlak odbija w prawo i kolejne 3 kilometry to gruntowe ścieżki pomiędzy polami. W połowie tego odcinka charakterystyczne łukowe przejście pod torami. Po dojściu do pierwszych zabudowań Muniny kamiennym mostem, przekraczamy tory i za znakami szlaku spinamy najdłuższą trasę.
 

Mapa tras Nordic Walking Park - Sportowa dolina Gminy Jarosław

Więcej

TRASA NR 25 (zielona)
długość 6 km; czas przejścia ok. 1 godz.

Łatwa i przyjemna trasa. Przebieg szlaku ma formę pętli o długości 6 km i poprowadzony jest dobrej jakości ścieżkami o miękkim podłożu oraz niewielkim odcinkiem asfaltu. Marsz rozpoczynamy na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji położonym nad Zalewem rzeki Lubaczówki. Przechodzimy przez jaz spiętrzający wody Lubaczówki i na krzyżówce skręcamy w prawo. Maszerujemy pomiędzy domkami letniskowej części Radawy i za znakami szlaku wchodzimy do lasu. Na rozwidleniu dróg skręcamy w lewo i przez przysiółek Hule wchodzimy na fragment leśnej ścieżki dydaktycznej. Przy wiacie wypoczynkowej zlokalizowany został punkt ćwiczeń, po wykonaniu których ruszamy dalej. Dochodząc do przydrożnego krzyża w przysiółku Dereweckie skręcamy w lewo i po kilkuset metrach dochodzimy do zabudowań kolejnego przysiółka o nazwie Skibiaki. Kolejny skręt w lewo i za znakami trasy, piaszczystą drogą przez las, wracamy do Radawy. Przechodzimy przez mostek i po przejściu 6 kilometrów zamykamy naszą pętlę.

TRASA NR 26 (czerwona)
długość 10,8 km; czas przejścia ok. 2 godz.

Ciekawa trasa przeznaczona zarówno dla początkujących, jak również zaawansowanych maszerów. Wyjście na trasę zlokalizowane jest na terenie GOWIR-u. Po wykonaniu rozgrzewki, pomiędzy zabudowaniami letniska wchodzimy do lasu. Początkowo przebieg trasy pokrywa się z trasą zieloną aby za przysiółkiem Hule skręcić w prawo. Po ponad kilometrze marszu dochodzimy do skrzyżowania z trasą czarną. Skręcamy w lewo i po pokonaniu kolejnego kilometra wychodzimy na przecinającą las, zamkniętą dla ruchu samochodowego, asfaltową drogę. Z prawej strony widoczny lessowy wał o nazwie Rozkopana Góra. My skręcamy w lewo i początkowo po asfalcie, a następnie doskonałym leśnym duktem łączymy się z pętlą zielonego szlaku. Jeszcze tylko kilkanaście minut przyjemnego marszu przez las i docieramy do letniska w Radawie. Pokonujemy mostek na Lubaczówce i kończymy naszą wędrówkę. W sezonie zimowym trasa rekomendowana jako doskonały szlak do narciarstwa biegowego.

TRASA NR 27 (czarna)
długość 13,7 km; czas przejścia ok. 2,30 godz.

Najdłuższa z wchodzących w skład Nordic Walking Park „Radawa”, blisko 14 kilometrowa trasa oznakowana kolorem czarnym. Miejsce wyjścia na trasę, podobnie jak w przypadku pozostałych tras usytuowane jest na terenie GOWIR-u. Początkowo jej przebieg pokrywa się z trasą zieloną i czerwoną, które pomiędzy domkami skręcają w lewo. My idziemy prosto, asfaltową drogą pomiędzy zabudowaniami i łukiem omijamy letnisko. Podczas marszu kilkakrotnie natrafimy na oznakowanie tras: zielonej i czerwonej, które są „wpisane” w tę trasę. Umożliwia to skracanie bądź wydłużanie dystansu poprzez zmianę trasy lub kierunku marszu. Wytyczenie wszystkich tras w formie pętli gwarantuje bezpieczny powrót do miejsca startu/mety. Leśnymi drogami wychodzimy na asfalt przy Rozkopanej Górze, skręcamy w lewo i po 2 kilometrach mijamy leśniczówkę Czerwona Wola. Skrajem lasu dochodzimy do przysiółka Byki, gdzie skręcamy w lewo i przez mostek na strumyku wchodzimy do lasu. Znakomitej jakości leśny dukt, będzie towarzyszył nam praktycznie do samej Radawy.

Mapa tras Nordic Walking Park Radawa"

Więcej