Ula – dziewczynka, która urodziła się z ubytkiem dłoni, pierwszy raz w życiu chwyciła swoją swoją ulubioną zabawkę, potem czapkę, a w domu to już prawie wszystko. Jakub Polański, Wiktor Pazowski i Igor Orłowski uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu wykonali rękę 3D w pracowni podstaw techniki dla pięcioletniej Uli za pomocą technologii przyrostowej czyli tzw. druku 3D....

Więcej

W dniu 15 lutego br. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyła się wizyta studyjna Izabeli Ziętki – Podsekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Doroty Nowak-Maluchnik – Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Powiat Jarosławski w trakcie spotkania reprezentował Starosta Jarosławski – Stanisław Kłopot i Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Marta Kurpiel. Kwerenda wizyty zakładała wystąpienie dyrektora szkoły –...

Więcej

W ostatnich tygodniach uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu mieli wyjątkową okazję wziąć udział w prestiżowym szkoleniu technicznym na temat "Projektowanie i realizacja układów elektronicznych". Szkolenie to odbyło się na terenie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu, otwierając uczniom drzwi do fascynującego świata elektroniki i nowoczesnych technologii. Szkolenie obejmowało różnorodne tematy związane z elektroniką, począwszy od podstawowych zasad...

Więcej

Technikum nr 2 im. Stefana Banacha przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu uplasowało się na 59 miejscu w Polsce w Rankingu Głównym Techników 2024, uzyskując tzw. „Złotą Tarczę 2024”, co umożliwiło uzyskanie 4 miejsca w Województwie Podkarpackim. Bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego w Technikum nr 2 przy ZSTiO w poprzednim roku pozwoliły na uzyskanie 181 miejsca w Polsce...

Więcej

Filip Piękoś, uczeń ZSTiO w Jarosławiu, stypendysta Rafal Brzoska Fundation i Omena Mensah Fundation został zaproszony razem ze swoim nauczycielem na prywatne spotkanie z Markiem Brzezińskim, Ambasadorem USA w Polsce. Pan Ambasador skierował do wszystkich stypendystów i obecnych słowa " Mój ojciec byłby z Was dumny" Filip jest uczniem klasy programistycznej, twórcą klawiatury bezdotykowej, programowalnej, mechanicznej, Uczeń oczekuje na patent...

Więcej

Uczennica ZSTiO w Jarosławiu, Aleksandra Kubas z klasy 3TG na kierunku „Technik grafiki i poligrafii cyfrowej” zajęła 2 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie POLA PAMIĘCI „O lepsze jutro dla Was”, organizowanym przez Fundację „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” z siedzibą w Warszawie oraz ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1. Zadaniem konkursowym było wykonanie projekt medalu dla uczczenia bohaterów Wielkopolski...

Więcej

7 grudnia, w Sali Kolumnowej im. Ojców Niepodległości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, odbyło się wręczenie dyplomów dla Stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Małgorzaty Rauch, dyplom otrzymała stypendystka ZSTiO Jarosław, Karolina Łakomy z klasy 4 TR. Wielkie gratulacje! Informacja prasowa (tekst,zdj.) ZSTiO w Jarosławiu...

Więcej

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 24 listopada 2023r. rozstrzygnięty został Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS”. Celem konkursu była popularyzacja zasad zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień i ryzykownych zachowań. Konkurs skierowany był do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej wpłynęły 244 prace z 67 szkół. Komisja konkursowa przyznała...

Więcej

30 listopada 2023 roku odbył się Szkolny Festiwal Explory w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych w Jarosławiu. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego Stanisława Kłopota. Jury w składzie; dr inż. Joanna Lisok - Politechnika Śląska, Agnieszka Pałys - Wrocławski Park Technologiczny, dr Justyna Stasienko - PANS w Jarosławiu, dr inż. Lucjan Pelc - PANS w Jarosławiu, dr inż. Tomasz...

Więcej

25 października 2023 r. w Filharmonii Podkarpackiej odbyła się uroczysta gala rozdania stypendiów oraz nagród pieniężnych dla uzdolnionej młodzieży z Podkarpacia, które wręczył Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, w ramach XVI edycji programu "Nie zagubić talentu". W tegorocznej edycji programu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących ma szczególne powody do radości gdyż to właśnie uczniowie Mechanika otrzymali najwięcej wyróżnień w całym...

Więcej