Powiat Jarosławski zdecydował się na wypuszczenie obligacji w kwocie 10 mln złotych. Dzięki tej decyzji zostanie w całości sfinansowany tegoroczny, wyjątkowy pod względem ilości oraz wydatków, plan inwestycji na powiatowych drogach i chodnikach. W tej chwili ilość planowanych inwestycji drogowych w powiecie jarosławskim przekracza 50 pozycji. W samym Jarosławiu to 20. prac drogowych, w tym dokończenie połączenia miasta z autostradą...

Więcej

Krótkie podsumowanie najważniejszych dla naszego powiatu rozstrzygnięć w tegorocznej Podkarpackiej Nagrodzie Samorządowej. Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski został wybrany najlepszym starostą Podkarpacia kadencji 2014-2018. Strona internetowa powiatu wygrała zaś bezapelacyjnie w swojej kategorii. Statuetki rozdano już po raz 18. O decyzji kapituły PNS zadecydowały wyniki osiągane przez poszczególne powiaty w latach 2014 – 2018. W Powiecie Jarosławskim najważniejsze dane wyglądały następująco:...

Więcej

- Tak wysoki budżet jest uchwalany po raz pierwszy we współczesnej historii naszego powiatu – stwierdził Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski. – Gwarantuje spokojne funkcjonowanie we wszystkich zadaniach, które realizuje samorząd powiatowy. Rada Powiatu Jarosławskiego jednogłośnie przyjęła budżet na rok 2018, podczas sesji, która odbyła się 21 grudnia. Propozycja Zarządu zyskała pozytywną akceptację wszystkich komisji Rady. Dochody planowane są na poziomie...

Więcej

Jarosławski szpital pozyskał dokładnie 9 987 190,32 zł z pieniędzy unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020) na prowadzoną już inwestycję rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego. Umowę podpisano 23 października w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Dokumenty podpisali w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego – Stanisław Kruczek i Lucjan Kuźniar...

Więcej

Powiat Jarosławski zdecydował o emisji jednorocznych obligacji przychodowych na kwotę 15 mln złotych. Uzyskane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie działań w Centrum Opieki Medycznej. - Mowa o rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb bloków operacyjnego, ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego, przewiązkę łącząca oddziały wewnętrzny i kardiologii z pawilonem neurologii oraz utworzenie i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z...

Więcej

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu zostało zaliczone do drugiego stopnia podkarpackich szpitali w opublikowanym 27 czerwca „Wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)”. Ważną decyzję w kontekście inwestycji w jarosławskim szpitalu podjęto także podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ na 4 lata, do 2021...

Więcej

Zakończył się drugi etap „zagospodarowania poscaleniowego”, prowadzonego w związku z zakończoną budową odcinka autostrady A4 na terenie powiatu jarosławskiego. Pierwszy obejmował tereny wokół Świętego, drugi – zakończony – to okolice Cieszacina. Pozostałe dwa zostaną zakończone jeszcze w czerwcu tego roku. Teren objęty całym zagospodarowaniem poscaleniowym to blisko 780 ha. W inwestycji prowadzonej przez Powiat Jarosławski, chodzi głownie o wybudowanie dróg...

Więcej

Powiat Jarosławski został oficjalnie właścicielem pałacu w Wysocku wraz z otaczającą go nieruchomością. 20 grudnia 2016 r. została podpisana umowa notarialna z dotychczasowymi właścicielami, rodziną Zamoyskich. Kwota transakcji opiewa na 3 mln zł, płatne przez trzy lata. 1,2 mln złotych na zakup tej nieruchomości udało się pozyskać z budżetu państwa. W pałacu w Wysocku znajduje się jeden z czterech Domów...

Więcej

Już od dziś, 9 grudnia, można korzystać z jednej z najważniejszych tegorocznych inwestycji  drogowych Powiatu Jarosławskiego. 7 kilometrowa droga Pruchnik – Nienadowa (a dokładnie Hucisko Nienadowskie) kosztowała 7 mln złotych. Pieniądze Powiat pozyskał z ogólnopolskiego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej (3 mln). Wkład własny to z kolei środki z budżetu powiatu jarosławskiego i gminy Pruchnik. Droga Pruchnik –...

Więcej

20 mln złotych. Tej wartości są obligacje komunalne uchwalone przez Radę Powiatu Jarosławskiego na ostatniej sesji. Ale istnieje bardzo duża szansa, ze dzięki tej decyzji na modernizację dróg w naszym powiecie trafi co najmniej... 40 mln złotych! Jak to możliwe? Wspomniane obligacje będą stanowić wkład własny powiatu do różnorodnych projektów, które przyniosą co najmniej drugie tyle środków.Mówiąc krótko jedna złotówka...

Więcej