Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r. – Organizacja przedsięwzięć sportowych dla seniorów. Oferty należy składać w terminie do 24 lipca 2024 r. Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ...

Więcej

Od 13 maja rozpoczyna się nabór wniosków w programie „Aktywni+”. O środki na aktywizację osób starszych mogą ubiegać się m.in. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz koła gospodyń wiejskich. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o naborze ofert w Programie Wieloletnim na rzecz Osób Starszych „Aktywni +”. Tegoroczny budżet programu wynosi 40 mln zł, z czego 38 mln zł zostanie...

Więcej