Powiat jarosławski został utworzony na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 1999 r. Zgodnie z założeniami ustroju państwa, stanowi on jednostkę samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostkę administracyjną zasadniczego podziału terytorialnego kraju (gminy, powiaty, województwa). Przepisy związane z działalnością powiatu regulowane są również przez Statut i Regulamin organizacyjny. Warto...

Więcej