Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1771R Mokra - Jankowice - Chłopice w miejscowości Jankowice w km 0+205 do km 1+195" w dniu 14.06.2024 r. (piątek) w godz. 6:00-18:00 zostanie zamknięta w/w droga powiatowa. Objazd będzie możliwy drogą serwisową wzdłuż autostrady i drogami gminnymi. Za utrudnienia...

Więcej

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi realizacji zadania pn.,,Remont drogi powiatowej Nr 1791R Ostrów przez wieś w km 0+050 – 3+096’’ w dniu 10 czerwca 2024 r. w godzinach 6.00-22.00 zostanie zamknięta w/w droga powiatowa. Objazd będzie możliwy drogą powiatową Nr 1787R Chłopice-Łowce-Radymno i Nr 1787R ul. Mickiewicza w Radymnie . Za utrudnienia...

Więcej

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu informuje, iż w związku z trwającymi pracami remontowymi drogi powiatowej Nr 1718R Wietlin I -Wietlin III w miejscowości Wietlin I zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej od dnia 29.09.2023 r. do dnia 04.10.2023 r. Na czas zamknięcia drogi powiatowej objazd będzie możliwy przez miejscowość Wysocko drogą powiatową Nr 1719R Jarosław-Wietlin-Łazy i drogą Nr 1717R Bobrówka-Wysocko. Powiatowy...

Więcej